Nová výstava pri príležitosti 110. výročia Liptovského múzea: rozhovor so zástupcom riaditeľa a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom

Podcast Liptovského múzea sa po letnej prestávke vracia s novou časťou. V rozhovore so zástupcom riaditeľa pre vedeckú a lektorskú činnosť a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom sa dozviete o najnovších výstavných aktivitách Liptovského múzea. Keďže múzeum oslavuje 110 rokov svojej existencie, pri tejto príležitosti pripravili zamestnanci v sídelnej budove v Ružomberku novú tematickú výstavu. Čo môžu návštevníci vidieť na výstave 110 rokov Liptovského múzea? Ako vznikol ideový návrh výstavy? Aké zbierkové predmety sú na výstave prezentované? Kto všetko sa podieľal na príprave výstavy? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v najnovšej časti podcastu Liptovského múzea.