NOVÁ VÝSTAVA LIPTOVSKÉHO MÚZEA JE PRE ZÁUJEMCOV K DISPOZÍCII AJ V 3D FORMÁTE

Liptovské múzeum dalo ku koncu roka 2021 všetkým svojim priaznivcom a podporovateľom ďalší skvelý darček. V jeho časti – Národopisnom múzeu v Liptovskom hrádku bola sprístupnená nová výstava OŽIVENÍ ZBOJNÍCI, ktorej kurátorom je historik Liptovského múzea Mgr. Miroslav Nemec, PhD.
Výstavou OŽIVENÍ ZBOJNÍCI sme sa pokúsili aspoň trošku priblížiť vzhľad historických zbojníkov. Na základe troch opisov sme vytvorili aj rekonštrukcie ich odevov. Použili sme pri tom odevné súčiastky z našich zbierok. Ide samozrejme len o náznakové rekonštrukcie, pretože opisy, ktoré sme použili pochádzajú až z 18.storočia, pričom odevy z našich zbierok sú zväčša z konca 19.storočia a prvej polovice 20.storočia. Vo svojej podstate si však zachovali jednotné základné črty napriek storočiami. Niektoré odevné súčiastky sme však v našich fondoch nenašli, preto sme pristúpili k ich rekonštrukcii. Aj tu sme sa snažili čo najviac pridržať historických postupov.
Okrem toho sme použili tri ďalšie opisy zbojníkov, na základe ktorých vytvorila ilustrátorka Liptovského múzea Mgr. Beáta Vrlíková rekonštrukcie ich tvárí. Návštevník výstavy má tak jedinečnú možnosť pozrieť sa zbojníkom, takpovediac priamo do očí.
Výstava bude v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku sprístupnená aj v prvých mesiacoch roku 2022 a potom sa presunie do ďalších priestorov Liptovského múzea – Múzea Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši a na jeseň budúceho roku sa budú môcť s ňou zoznámiť aj návštevníci sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku.
Ako ochutnávku pred osobnou návštevou tejto výstavy na niektorom z plánovaných expozičných miest si môžete pozrieť túto výstavu aj v 3D formáte a virtuálne sa po nej poprechádzať.
Takýmto spôsobom plánujeme pre záujemcov sprístupniť aj ostatné expozície a výstavy Liptovského múzea, ktoré pre nich pripravujeme v priebehu roku 2022.
Pre záujemcov o bližšie spoznanie tejto problematiky bude k dispozícii aj katalóg k výstave, ktorého autorom je jej autor Miroslav Nemec.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!