Nová archeologická expozícia získala cenu

Príjemným prekvapením v závere roka 2020 je správa z výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti, zverejnená v Informátore č. XXXI/2020/1-2: Záverom by sme chceli s radosťou oznámiť, že Cenu SAS pri SAV za rok 2019 sme udelili v kategórii – Výstava za: Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú – nová archeologická expozícia v Liptovskom múzeu v Ružomberku otvorená v marci 2019. Diplomy a ceny budú odovzdané na Zjazde a vedeckom seminári pri príležitosti 65. výročia vzniku Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v dňoch 26. – 28. apríla 2021 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.
„Popri knihe 1.svetová vojna, za ktorú získalo Liptovské múzeum cenu Historickej spoločnosti pri SAV ide už o druhé vrcholné ocenenie práce liptovských múzejníkov,“ povedal PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea.

CLOSE
CLOSE