Návštevníkov Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku čakajú zrekonštruované stropné výmaľby aj nový model pece

V roku 2012 vypracovalo Liptovské múzeum v Ružomberku projekt „Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta“, realizovaný s podporou Nadácie VÚB – v rámci grantového programu Poklady môjho srdca, ktorý bol zameraný na zreštaurovanie tejto vzácnej nástennej výmaľby. Projekt podporený vo výške 6000 € sa realizoval od júna do novembra 2012. Reštaurátorské práce boli realizované Oblastným reštaurátorským ateliérom v Levoči. V rámci projektu múzeum zorganizovalo dva reštaurátorské ateliéry. Prvý z nich bol zameraný na realizáciu zreštaurovania stropnej výmaľby v slávnostnej sále komorského úradu, ktoré prebiehali na základe reštaurátorského výskumu pod odbornou gesciou pracovníkov ateliéru bol postavený model historickej pece v klasicistickom štýle podľa ktorej boli realizované vykurovacie telesá v prezidentskom paláci Slovenskej republiky. Postavenia tejto pece sa zúčastnil osobne jej autor Ján Franko. Prototyp pece bol Liptovskému múzeu v Ružomberku darovaný v roku 2010 pod podmienkou, že bude postavený v objekte Soľného úradu ako historická replika vykurovacieho telesa. Práce spojené s postavením telesa vykonal sám jeho autor. Jozef Franko sám ocenil vhodnosť tohto typu pece pre expozičné účely v budove Soľného úradu v Liptovskom Hrádku.

„Som rád, že sa nám podarilo nám podarilo symbolicky vložiť ďalší kúsok do veľkej mozaiky vzácnej histórie tejto budovy, čo dúfam ocenia aj návštevníci nášho múzea“ povedal Tibor Kováč, reštaurátor múzea podieľajúci sa na reštaurátorských prácach.

Zreštaurovaním pôvodnej výtvarnej výzdoby priestorov v historickom objekte Soľného a Meďného úradu sa rozšírila a skvalitnila expozičná ponuka pre domácich a zahraničných návštevníkov múzea. Návštevníci môžu si pozrieť tieto reprezentatívne priestory napríklad  počas podujatia Koledovanie pri betleheme so živými zvieratkami, ktoré sa bude konať v záhrade Národopisného múzea v Lipovskom Hrádku 9. 12. 2012 o 15.00.