Návšteva prvých dám V4 v Múzeu liptovskej dediny

Dňa 6.mája 2012 navštívili Múzeum liptovskej dediny v Pribyline manželky prezidentov krajín V4 – pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, pani Livia Klausová, manželka prezidenta Českej republiky a pani Anna Komorowska, manželka prezidentka Poľskej republiky.

Počas prehliadky goticko-renesančného kaštieľa z obce Parížovce sa prvé dámy stretli s Jánom Korvínom, Kniežaťom liptovským. Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné uvítanie prvých dám na dvore Ján Korvína a udelenie privítacích listín. Pri prezentácií histórie kaštieľa pani Anna Komorowska uviedla, že história jej dávneho predka rytiera Petra Komorowského je spojená s územím Liptova.

Prvé dámy si v kaštieli prezreli aj historický interiérový textil zdobený výšivkou a čipkou z pozostalosti zemianskej rodiny Kiszely z Beňadikovej a oboznámili sa dielom z projektu Liptovského múzea v Ružomberku „Čipkárska cesta“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 – 2010. Prvé dámy obdivovali pás paličkovanej čipky dlhý 51 metrov, na zhotovení ktorej sa podieľali členky čipkárskych klubov z územia celého Slovenska.

Pani Livia Klausová si pri ukážkach historickej paličkovanej čipky na čepcoch zaspomínala, že vzory „dierovanej čipky“ na čepcoch pozná, keďže sa s nimi ako rodáčka z Bobrovca už stretla, jednu čipku má aj vo svojej zbierke, ktorú jej darovali príbuzní. Prvé dámy ochutnali tradičné sladké a slané pečivo typické pre tento región. Ocenili aj publikáciu o tradičnom ľudovom stravovaní v Liptove, kde prvé dámy nájdu recepty prezentovaných jedál.

Autorkou publikácie je riaditeľka Liptovského múzea v Ružomberku PhDr. Iveta Zuskinová. Prvé dámy mimoriadne zaujala aj ukážka vyučovania v jednotriednej ľudovej škole spojená s ukážkou práce s predmetmi tradičného včelárstva. Prehliadku ukončila návšteva ranogotického kostola Panny Márie z Liptovskej Mary za sprievodu zvuku neogotického organu. Pani Silvia Gašparovičová uznanlivo hovorila najmä o mimoriadne hodnotnom reštaurovanom pôvodnom mobiliári.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]