„Na hole ovečky, na hole“

Dňa 27. apríla 2018 sa v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok uskutočnil interaktívny vzdelávací program s názvom „Na hole ovečky, na hole“. Žiaci zo Základnej školy Zarevúca v Ružomberku dostali možnosť dozvedieť sa mnohé zaujímavé informácie o živote pastierov na salaši a prvom slávnostnom výhone ovečiek na pastvu. Prostredníctvom malého kvízu si najskôr overili získané vedomosti a interaktívnou hrou si osvojili pomenovania bačovského riadu. Chlapci i dievčatá boli veľmi aktívni a výborne obstáli v oboch, na pamäť náročných disciplínach. Na záver mali žiaci možnosť prejaviť svoje hudobné schopnosti pri spievaní piesne s pastierskou tematikou z obce Važec. Po skončení programu si dôkladne prezreli celú expozíciu ovčiarstva a ich exkurzia pokračovala do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Veríme, že sa deťom bohatý program páčil a tešíme sa na ďalšie stretnutie v našom múzeu.