Na Gála

V utorok, 16. 10. 2018, sme v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok privítali deti zo Základnej školy Jána Lajčiaka v Pribyline. Zúčastnili sa na podujatí venovanom pastierstvu a salašníctvu. Práve v týchto dňoch sa v minulosti ukončovala salašnícka sezóna, pastieri sa so stádami vracali do dedín a prebiehalo hodnotenie hospodárenia. V niektorých obciach sa práve na Gála robievala tradičná valaská hostina, ktorej sa zúčastňovali gazdovia aj pastieri. O zvykoch viažucim sa k tomuto obdobiu žiakom porozprávala etnologička, ktorá si pripravila obrazovú prezentáciu i trojrozmerné ukážky. Prostredníctvom hry si deti osvojili základné názvy dreveného bačovského riadu a novonadobudnuté vedomosti preukázali v malom kvíze. Napokon si spoločne zaspievali pieseň z obce Važec, ktorou sa valasi lúčili s pastierskou sezónou na salaši. Veríme, že si žiaci odniesli príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie.