Múzeum v kufríku –
v ZŠ Ľubela 11.4.2019

Vo štvrtok 11.4. 2019 navštívili pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) –

Mgr. Rastislav Molda, PhD., Mgr. Viera Kunová, Mgr. Beata Vrlíková a Mgr. Ľubica Drusková v rámci ponuky MÚZEUM V KUFRÍKU základnú školu v Ľubeli. Žiaci 5.-9. ročníka s nimi na pôde školy absolvovali 4 prednášky (Matica slovenská – 1x, Cechy ako stavovské organizácie -2x, Stratený svet -1x) a jednu tvorivú dielňu (Papierové pletenie). Spolu všetkých aktivít sa zúčastnilo 84 detí a 5 učiteľov.