Múzeum pre seniorov – Voskovanie vajíčok, 10. 3. 2017

Pozývame všetkých záujemcov o kreatívne tvorenie do Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na tvorivú dielňu pre verejnosť z cyklu Múzeum pre seniorov, ktorá bude netradične v piatok 10. 3. 2017 od 9.00 do 11.00 hodiny. Tento raz na zdobenie veľkonočných vajíčok použijeme technikou voskovania a batikovania. Je potrebné priniesť si vyfúknuté vajíčka, vosk alebo sviečku, voskové pastelky, ceruzku, špendlík s hlavičkou, 3 handričky alebo papierové servítky, 2-3 farby na vajíčka, gumové rukavice, drevenú paličku alebo varešku či lyžicu na miešanie farby, kahanček, zápalky, štetec a lak prípadne disperzné lepidlo.

V utorok 7. 3. 2017 sme pokračovali v technike drôtovania pri zhotovovaní opletaných vajíčok a iných drobných predmetov.

Ďalšie marcové pondelkové stretnutie bude 20. 3. 2017 v obvyklom čase, od 9.00 hodiny.

Veríme, že ponuka našich tvorivých aktivít Vás zaujala a prídete medzi nás. Vítaný je každý, bez ohľadu na vek.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Ľubica Drusková
kultúrno-výchovný pracovník
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk, kultura.lmr@gmail.com

www.liptovskemuzeum.sk