Múzeum pre seniorov – veľkonočné korbáče a vajíčka, 3. 4. 2017

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pozýva všetkých záujemcov – bez ohľadu na vek – na tvorivú dielňu pre verejnosť  z cyklu Múzeum pre seniorov v pondelok 3. 4. 2017 v obvyklom čase – od 9.00 do 11.00 hodiny.

Na poslednom stretnutí v pondelok 27. 3. sme vyrábali okrem kanzashi vajíčok aj vajíčka zdobené rôznymi technikami.

Pretože Veľká noc sa blíži, naďalej sa budeme venovať zhotovovaniu veľkonočných symbolov.

Pod vedením p. Mgr. Julky Pagáčikovej z Istebného  sa naučíme  pliesť veľkonočné korbáče, na zhotovenie ktorých potrebujeme 7, 9 alebo 11 kusov tenkých a asi 1 meter  dlhých vŕbových prútov (môžu byť aj dlhšie), záhradnícke nožnice, nôž, kúsok špagátu a farebné stužky.

Kto nebude mať záujem o pletenie alebo nezoženie prúty, môže pokračovať vo vyrábaní veľkonočných vajíčok – tentoraz to bude pomocou techniky falošného patchworku. Je potrebné si priniesť  polystyrénové vajíčka, farebné stužky 2,5 a 0,5 cm široké, krátke špendlíky (13 mm), nožnice, príborový nôž, pravítko, krajčírsky meter, mäkkú ceruzku, drobné ozdoby (flitre, korálky, ….)

Vítaný je každý, kto má čas a chuť kreatívne stráviť v múzeu príjemné dopoludnie.

Foto: z archívu LMR

Mgr. Ľubica Drusková

kultúrno-výchovný pracovník
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: liptmuzeum@mail.t-com.skkultura.lmr@gmail.com
www.liptovskemuzeum.sk