Múzeum pre seniorov – Špagátovanie, 2. 5. 2017

V Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) sa v pondelok 24. 4. 2017 po kratšej veľkonočnej prestávke opäť zišli záujemkyne o kreatívne stretnutie, ktoré sa tento raz nieslo v znamení Apríla mesiaca lesov a tiež Ekologického dňa v múzeu. Preto aj tvorivá dielňa bola zameraná na recy-veci. Z drevených štipcov, korkových zátok, špagátu, nepotrebných plechoviek a prázdnych kartónových kotúčikov z toaletného papiera sme vytvárali zaujímavé predmety – vázy, servítniky, tužkovníky, šperkovnicu , krížiky či náhrdelník. Je pozoruhodné, čo všetko a na čo sa dá použiť na prvý pohľad nepotrebný, alebo použitý materiál.
Potom si zúčastnené dámy pozreli výstavu Medzinárodného salóna ekologickej fotografie STROM a zoologickú expozíciu Liptovského múzea.

S témou využitia prírodného materiálu a recyklovaním sa budeme zaoberať aj na najbližšom tvorivom podujatí z cyklu Múzeum pre seniorov. Keďže pondelky 1. 5. a 8. 5. 2017 sú štátne sviatky, dve nasledujúce kreatívne stretnutia v múzeu budú v utorok 2. 5. a v utorok 9. 5. 2017 v obvyklom čase – od 9.00 – 11.00 hod.

V utorok 2. 5. budeme pracovať so špagátom – preto je potrebné priniesť si špagát, nožnice, tavnú pištoľ, lepidlo, štetec, obojstrannú pásku, plechovku alebo fľašu, a na ozdobu krajku, farebné stuhy, korálky,…

Vítaný je každý, bez ohľadu na vek, kto má čas a chuť tvorivo stráviť dopoludnie v múzeu.

Foto: z archívu LMR

Mgr. Ľubica Drusková