V rámci implementácie projektu Programu Interreg SK – CZ, Fond malých projektov, názov projektu: „Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí“, č.pr. SK/FMP/11b/07/008 realizujeme prieskum trhu pre nasledovné zákazky:

 

Reštaurovanie a oprava historickej motorovej dreziny ŠKODA 1201

Ubytovanie partnerov z ČR, účastníkov kultúrneho podujatia „Víkend lesných železníc“ v MLD v Pribyline

Grafické práce a tlač propagačných materiálov

Ušitie historickej uniformy pre pracovníkov Považskej lesnej železnice

Liptovský širák k historickej uniforme pre pracovníkov Považskej lesnej železnice

Občerstvenie na 2-dňovom kultúrnom podujatí „Víkend lesných železníc”

V prípade záujmu o účasť si stiahnite nasledovné dokumenty:

Reštaurovanie dreziny

Ubytovanie

Grafika a tlač

Uniforma PLŽ

Občerstvenie


Výsledky verejných obstarávaní sú zverejňované priebežne:

Reštaurovanie dreziny

Ubytovanie

Liptovský širák

Grafika a tlač

Uniforma PLŽ

Občerstvenie