Múzeum liptovskej dediny v Pribyline bolo 2. augusta 2020 miestom konania Hasičskej nedele

Dňa 2. augusta 2020 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa konalo tradičné programové podujatie Hasičská nedeľa.

Scenár podujatia pripravili Liptovské múzeum v Ružomberku, Múzeum – Nadwiślański Park Etnograficzy w Wygielzowie i Zamek Lipowiec, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši a Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Liptovský Mikuláš v rámci projektu „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Na úvod sme si pripomenuli zaplavené liptovské obce vodným dielom Liptovská Mara v programe Sokolčiansky zvon. Privítali sme dobrovoľných hasičov  z okresu Opava, ktorí spoločne s hasičmi z okresu Liptovský Mikuláš podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Pokračovali sme slávnostným nástupom dobrovoľných hasičských zborov z Liptova, Česka a Poľska. Hasiči si svoju šikovnosť a zdatnosť navzájom zmerali v netradičnej súťaži družstiev „O richtársku palicu“. Víťazom súťaže sa stalo družstvo z obce Vavrišovo. 

Pre verejnosť bola pripravená tematická výstava v objekte Vozáreň a prehliadka nielen najmodernejšej, ale i historickej hasičskej techniky.

Deň venovaný hasičom nám spríjemňovala Dychová skupina dobrovoľného hasičského zboru Polanka Wielka z Poľska, Mužská spevácka skupina z Liptovských Sliačov, Folklórny súbor Liptov a Ľudová hudba Detského folklórneho súboru Liptáčik.

Súčasťou podujatia boli tiež interaktívne ukážky ľudových výrobcov. Deti a mládež si mali možnosť vyskúšať prácu s tradičným materiálom, akým je drevo, koža a hlina. V rámci tvorivých dielní si mohli vyrobiť hasičskú prilbu, nakresliť hasičské auto alebo vyskúšať výrobu tradičnej liptovskej čipky.

Odkaz na článok z podujatia na stránke Mesta Liptovský Hrádok:

https://www.liptovskyhradok.sk/oznamy/hasicska-nedela-napisala-dalsiu-kapitolu.html

 

Fotogaléria: