Múzejníci Česka, Slovenska a Poľska podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci

(Pribylina, 7. septembra 2023) Únia múzeí v prírode a Liptovské múzeum zorganizovali počas prvého septembrového týždňa odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou aktuálneho, v poradí už druhého, ročníka konferencie bola ochrana tradičnej ľudovej architektúry v našich podmienkach.

Konferencia, ktorej sa zúčastnili predstavitelia Krajského pamiatkového úradu, Žilinského samosprávneho kraja, múzeí či privátneho sektora, trvala dokopy tri dni a účastníci ich strávili „in situ“, teda priamo v jadre liptovského múzea v prírode, v skanzene Pribylina.

Účastníci odbornej konferencie

Program konferencie začínal tradičným privítaním, ktorého sa zhostil hlavný organizátor, zástupca riaditeľa Liptovského múzea a predseda Únie múzeí v prírode Jiří Přibyl. Ten vo svojej úvodnej reči ocenil prácu Únie múzeí v prírode a aj kolegov, ktorí sa na zorganizovaní konferencie podieľali. Zároveň účastníkov privítal srdečne a familiárne slovami: „Vitajte u nás“. Nepreháňal, Přibyl je hlavným správcom objektov Liptovského múzea, pod ktorého spadá pribylinský skanzen.

Po úvodných príhovoroch nasledoval príspevok, mapujúci drevené kostoly a možnosti ich ochrany, o ktorý sa postaral Miloš Dudáš, riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Miloš Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina

Okrem príspevkov múzejníkov si zúčastnení mali možnosť vypočuť aj príspevky zástupcov privátneho sektora, teda spoločností, ktoré poskytujú služby a produkty súvisiace s múzejníctvom či konzerváciou. Boli medzi nimi napríklad príspevky o bezpečnosti a ochrane pri práci či o termosanácií, ktorá len pred nedávnom zachraňovala pribylinský objekt napadnutý drevokaznou hubou.

Dlhodobo očakávané Memorandum

Súčasťou programu odbornej konferencie bolo aj podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi slovenským Zväzom múzeí na Slovensku, Českým svazem múzeí v přírodě a poľskou organizáciou Stowarzystenie muzeów na wolnym powietrzu.

„Na Slovensku, Česku aj Poľsku sa vďaka podobným klimatickým podmienkam múzeá v prírode stretávajú s rovnakými alebo veľmi podobnými problémami, preto si od podpísaného memoranda sľubujeme najmä využitie potenciálu vzájomnej spolupráce a pomoci,“ zhodnotil úmysel Memoranda Radovan Sýkora, podpredseda Únie múzeí v prírode a zároveň riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine. Memorandum sa podľa jeho slov pripravovalo niekoľko rokov a preto je rád, že je v týchto chvíľach už podpísané.

Podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci prebiehal za dobrej nálady a predchádzali mu príhovory Jindřicha Ondruša z českej strany, Zbigniewa Skuzu z poľskej a Františky Marcinovej, predsedníčky Zväzu múzeí na Slovensku. Všetci rečníci vyzdvihli potenciál prínosu memoranda v mnohých oblastiach vzájomnej spolupráce.

Steny kaštieľa z Parížoviec sa tak opäť stali svedkom podpisu významnej listiny, rovnako, ako tomu bolo mnohokrát v jeho 500 ročnej histórii.

Zbigniew Skuza

Program odbornej konferencie pokračoval zasadnutím Únie múzeí v prírode, jazdou Považskou lesnou železnicou či prehliadkami niektorých expozícií Liptovského múzea.

Konferenciu Únie múzeí v prírode z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jiří Přybil, predseda Únie múzeí v prírode a zástupca riaditeľa Liptovského múzea