Mitrovanie v múzeu (tlačová správa)

mitrovanie-nmlh-2015-1Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku pripravilo v rámci projektu Bačovská škola podujatie Mitrovanie v múzeu. Podujatia sa zúčastnili deti, rodičia, starí rodičia z Liptovského Hrádku i okolia. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program, ktorého hlavným bodom bolo premietnutie nového filmu s ovčiarskou tematikou Tradičné ovčiarstvo na Liptove v spomienkach baču Floriána Šavrtku. Cieľom filmu je odovzdávanie živých kultúrnych hodnôt mladým pokračovateľom ako i vzbudiť záujem o túto formu tradičnej ľudovej kultúry nie len u mladej, ale tiež u staršej generácie.

Film bol natáčaný v priebehu roka 2015. Počas filmovania boli navštívené mnohé miesta Liptova ako napr. salaš u pána Harmana v Liptovskej Kokave, kde sme nafilmovali klasický deň na salaši, či Salaš Lúžňan v Liptovskej Lúžnej, kde nám pán Štefan Črep ukázal ako sa vyrába ovčí syr, bryndza, či žinčica. Ďalej sme navštívili baču Floriána Šavrtku v Liptovských Revúcach, ktorý si pospomínal na časy svojho bačovania a tým nám poskytol neopísateľne cenné výpovede. Pri jeho rozprávaní akoby ste sa na salaši priam ocitli. Dokonca sme prekročili i územie Liptova a vybrali sa k susedom na Spiš, kde sme vo firme NOFA vo Vrbove nafilmovali moderné techniky spojené s produkciou ovčieho mlieka. Nakoniec sme zakotvili na pôde samotného múzea. V ňom sme vyspovedali pána Ing. Slavomíra Reľovského, riaditeľa správneho útvaru Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie ankety projektu Po bačovských chodníčkoch, ktorú pripravilo Liptovské múzeum spolu s Občianskym združením Bačova cesta. Vyhodnotenia sa ujal pán Ľudovít Urbanovský zo Salaša Pastierska a s pomocou prítomných detí boli vyžrebovaní výhercovia hodnotných ovčiarskych cien.

Posledným bodom programu bolo predstavenie nového kalendára Žijeme tradíciami na rok 2016.

Našim návštevníkom srdečne ďakujeme za účasť a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.