Reštaurované fasády s maľbou sv.Krištofa s Ježiškom