Reštaurovaná fasáda bočnej lode so slnečnými hodinami