20221130_104240

Severná fasáda hlavnej lode kostola po zreštaurovaní

kostol Všetkých Svätých Ludrová – Kút