Ministerstvo kultúry SR

Reštaurátorské práce na rímsko-katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1 – reštaurovanie exteriérových omietok – 3. etapa

Cieľom projektu je na základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie exteriéru gotického kostola zrealizovať reštaurovanie exteriérovej fasády vzácnej národnej kultúrnej pamiatky a uchovať túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie generácie.

V tretej etape obnovy ide o reštaurovanie omietok na severnej fasáde hlavnej lode a na jej východnom štíte nad strechou kostola.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výška dotácie z Ministerstva kultúry SR je 20 000,- EUR.

Obdobie realizácie: 08 – 11/2022

Severná fasáda hlavnej lode kostola po zreštaurovaní

Severná fasáda hlavnej lode kostola po zreštaurovaní


Názov projektu:

Reštaurátorské práce na rímsko-katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1 – reštaurovanie exteriérových omietok – II. etapa

Cieľom projektu je na základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie exteriéru gotického kostola zrealizovať reštaurovanie exteriérovej fasády vzácnej národnej kultúrnej pamiatky a uchovať túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie generácie.

V druhej etape obnovy ide o reštaurovanie omietok na fasádach bočnej lode, ktorá bola pristavená na južnej strane kostola.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Výška dotácie z Ministerstva kultúry SR je 28 000,- EUR.

 

Obdobie realizácie: 08 – 11/2021

Celkový pohľad na kostol:

Reštaurované fasády s maľbou sv. Krištofa s Ježiškom:

Reštaurovaná fasáda bočnej lode so slnečnými hodinami: