Mágia a magické prostriedky vo veľkonočných zvykoch, 4. 4. – 12. 4. 2017

Mnohé obrady  v kalendárnom zvykosloví skrývajú v sebe magické úkony a magické prostriedky, ktoré mali umocniť a napomôcť ľuďom k dosiahnutiu želaného cieľa.

Jarné obdobie bolo sprevádzané množstvom takýchto obradov, mágie a magických prostriedkov. Ich podstata a význam sa v priebehu historického vývoja postupne menil. Niektoré z nich  sa uchovali až do súčasnosti a stali sa symbolmi Veľkej noci.

Pre základné školy ponúkame vzdelávací program na tému Mágia a magické prostriedky vo veľkonočných zvykoch v termíne od 4. 4. do 12. 4. 2017.  Rozprávanie k uvedenej téme je doplnené obrazovou prezentáciou. Program môžeme zrealizovať buď priamo vo Vašej škole alebo v prostredí výstavy Aj taká bola Veľká noc v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Bližšie informácie v priloženom plagáte.

Mágia-vo-veľkonoc