Ludrovský festival stredovekej kultúry 2016 (tlačová správa, fotogaléria)

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí medzi najvýznamnejšie regionálne múzeá na Slovensku. Múzeum má vo svojej správe niekoľko pamiatkových objektov. Medzi kultúrne klenoty regiónu patrí objekt gotického kostola Všetkých svätých v lokalite Ludrová – Kút. Tento stredoveký vidiecky kostolík, jeden z najstarších na Liptove, je hodnotným dokumentom gotickej sakrálnej architektúry a nástennej maľby. A práve táto národná kultúrna pamiatka už po tretí krát ožila prostredníctvom Ludrovského festivalu stredovekej kultúry 2016 – „Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom.

V kostole Všetkých svätých v Ludrovej a priľahlom areáli vystúpilo v prvej časti festivalu hudobno-vokálne vystúpenie, tanečnému vystúpeniu pod vedením Ľubomíra Raši spolu s ukážkami stredovekého života.

V druhej časti návštevníkov očaril elektrizujúci Bordó Sarkány z Maďarska v zaujímavom vokálno-tanečnom programe prezentujúcom stredovekú kultúru na území Uhorska.

Zároveň Vás pozývame na druhý cyklus festivalu, ktorý bude dňa 4.9.2016 v areáli evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši. Program bude zameraný na dobové náboženské a svetské skladby a poéziu zameranú na historický odkaz Juraja Turzu.

lfsk-2016