Ludrovský festival stredovekej kultúry 2016 – Doba Turza a Tranovského (tlačová správa)

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí medzi najvýznamnejšie regionálne múzeá na Slovensku. Múzeum má vo svojej správe niekoľko pamiatkových objektov. Medzi kultúrne klenoty regiónu patrí objekt gotického kostola Všetkých svätých v lokalite Ludrová – Kút. Tento stredoveký vidiecky kostolík, jeden z najstarších na Liptove, je hodnotným dokumentom gotickej sakrálnej architektúry a nástennej maľby . A práve táto národná kultúrna pamiatka už po tretí krát ožila prostredníctvom Ludrovského festivalu stredovekej kultúry 2016 – „Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom.

V druhom cykle Ludrovského festivalu stredovekej kultúry 2016 -dňa 4.9.2016 v areáli evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši – v programe pod názvom Doba Turza a Tranovského účinkovalo hudobno – vokálne zoskupenie pod vedením Ľubomíra Rašiho (Art collegium Nicolaus a Spevácky zbor Tatran Liptovský Mikuláš) ako aj pracovníci a spolupracovníci Liptovského múzea v Ružomberku. Pásmo bolo tematicky zamerané na 400. výročia úmrtia palatína Juraja Thurza a 380. výročia vydania Cithary sanctorum formou umeleckého slova a hudby z obdobia 16. – 17. storočia.

Ing. Naďa Somorová
projektový manažér
Liptovské múzeum v Ružomberku

cithara-sanctorum-lmr-plagat