Ľudový odev – kroj

Dnes 20.3.2019 žiaci 2. ročníka Základnej školy, Hradná, Liptovský Hrádok v počte 16 a 1. Mgr. navštívili Národopisné múzeum Liptovský Hrádok za účelom tvorivej dielne.
Po obsiahlom oboznámení sa o tom, čo vlastne kroj je, čo ho tvorí, aké sú jeho súčiastky, ale aj o tom ako vzniká, sme sa pustili do tvorivej aktivity. Súčasťou nej bolo premeniť bielo-čierny na farebný. Ako model nám slúžili poobliekané figuríny – ktoré sú súčasťou expozície modrotlače.
Keďže to bola taká mravenčia práca a vyžadovala si hodne sústredenosti – aby sme sa trochu rozptlýlili – zanôtili sme si ľudovú pieseň „Sedemdesiat sukieň mala“.