Lov vlkov v milosti a dnes na Liptove

Zmienky o love vlkov na Liptove siahajú do dávnej minulosti. Keďže vlk páchal veľké škody na majetku, ľudia sa museli pred ním brániť. V súčasnosti je však vlk zákonom chránené zviera. V ktorých lokalitách Liptova bol najväčší výskyt vlkov? Kto a akými spôsobmi vlky lovil? V ktorých lokalitách Liptova bol najväčší výskyt vlkov? Akú odmenu získali lovci za vlčiu kožušinu? Ako je vlk vnímaný v súčasnosti? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v ďalšej časti Podcastu Liptovského múzea.