Liptovské múzeum zreštaurovalo Pietu z konca 18. storočia

(Ružomberok, 11. mája) Liptovské múzeum zreštaurovalo umelecké dielo neznámeho autora „Pieta – snímanie z kríža z konca 18. storočia“. Reštaurátorská realizácia bola vykonávaná od júla 2022 do marca 2023 reštaurátorkou Máriou Ďuricovou akad. mal.

Umelecké dielo, maľované neznámym autorom na konci 18. storočia temperou na smrekovom dreve, získalo Liptovské múzeum v roku 1938 darom od darcu z Dovalova. Dielo zobrazuje snímanie Ježiša Krista z kríža, čo je častým námetom diel sakrálneho umenia. Od získania diela bola maľba uložená v depozitároch Liptovského múzea pod drobnohľadom konzervátorov.  Maľba bola v degradovanom stave, na mnohých miestach absentovala farba v dôsledku straty pojiva vo farebných vrstvách. S cieľom eliminovať riziko postupu degradácie Liptovské múzeum rozhodlo o nevyhnutnosti reštaurátorského zásahu.

Samotnej reštaurátorskej realizácií predchádzal vizuálny prieskum stavu „in situ“, ktorý bol po prevoze diela nasledovaný podrobnou inšpekciou v ateliérových podmienkach. Analýza aktuálneho stavu potvrdila havarijný stav diela, ktorý pretrvával od dôb, kedy bolo dielo získané od darcu. V rámci reštaurátorského zásahu bola odstránená laková vrstva, zvyšky prachu a iných nečistôt. Na diele bola vykonaná lokálna retuš, tmelenie a následný náter novo lakokou vrstvou. Drevená plocha bola zbavená prachu, ktorý sa usádzal najmä v špárach. Celá drevená plocha bola brúsená skleneným papierom a následne napustená konzervátorským roztokom, aby sa zabránilo ďalšiemu postupu degradácie. Výsledkom reštaurátorskej realizácie je rehabilitácia diela a posilnenie jeho výtvarného, estetického aj historického výrazu.

Jednotlivé reštaurátorské zásahy prebiehali od júla 2022 do marca 2023 a celková cena odborných výkonov  bola 4 000€. Liptovské múzeum na reštaurátorsk realizáciu použilo grant získaný z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Povinnú spoluúčasť poskytol zriaďovateľ múzea – Žilinský samosprávny kraj.

 

Mgr. Viktor Mydlo

marketingový a PR manažér

Liptovské múzeum