Konzervátor pri čistení bronzovej nádoby z mladšej doby bronzovej, nálezisko Rohačka.