Liptovské múzeum si tyká s progresom

Liptovské múzeum má v zbierkovom fonde vyše 200 000 zbierkových predmetov z oblasti histórie, národopisu, etnológie, archeológie, kuntshistórie. Tieto predmety treba udržiavať, konzervovať a reštaurovať. V tomto roku odborní pracovníci múzea doplnili vybavenie konzervátorského pracoviska a kúpili pieskovacie zariadenia pre čistenie predmetov z kovu, rezbárske dláta, skriňu a laboratórny stôl, zariadenie pre ultrazvukové čistenie, mobilnú reštaurátorskú lampu a sterilizátor, ultrazvukové lampy a potreby pre zlátenie. Všetky tieto zariadenia pomôžu konzervátorom pri ich práci na obnove a záchrane historických a umeleckých diel pre nasledujúce generácie.
Liptovské múzeum každý rok realizuje aj tzv. akvizíciu – nákup zbierkových predmetov. Ide o staré predmety, či už umelecké alebo predmety z bežného života našich predkov, ktoré obyvatelia regiónu Liptov ponúknu múzeu darom alebo kúpou. Aj tieto predmety je nutné konzervátorsky ošetriť a zakonzervovať pre možnosť adaptácie do expozícií alebo pre uloženie do depozitárov múzea.
Projekt vybavenia konzervátorského pracoviska podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v sume 5 500,- EUR.

Konzervátor pri čistení bronzovej nádoby z mladšej doby bronzovej, nálezisko Rohačka.

Sterilizátor a malá pieskovačka

Lupa s lampou

Sada dlát na čistenie drevených predmetov