Liptovské múzeum modernizuje depozitáre

Liptovské múzeum má rozsiahly zbierkový fond – 205 000 zbierkových predmetov z oblasti histórie, archeológie, národopisu a prírodovedy. Veľká časť zbierkových predmetov je uložená v depozitároch, v priestoroch a miestnostiach múzea so špeciálnym režimom. Na konci roku 2021 zakúpilo múzeum samonosné regálové systémy a výkresové horizontálne zásuvkové skrine pre uloženie veľkorozmerných tlačovín a plagátov, nakoľko Mesto Ružomberok bolo od poslednej štvrtiny 19. storočia významným vydavateľským a tlačiarenským centrom vtedajšej monarchie. V meste pôsobilo niekoľko tlačiarenských podnikov (napr. podnik Karola Salvu, Jána Páričku, tlačiareň Lev a podobne) a v zbierkovom fonde múzea sa nachádzajú stovky  dvojrozmerných zbierkových predmetov. Regálové systémy budú slúžiť pre uloženie trojrozmerných predmetov.

 

Projekt „Vybavenie depozitárov Liptovského múzea“
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.