Letné podujatia v expozíciách Liptovského múzea

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo na leto viacero podujatí. Už túto nedeľu 10.7.2016 v pribylinskom skanzene sa uskutočnia dva programy. V prvom podujatí Pastierke nôty si užijete oddychový deň na salaši pri melódiách hudobných nástrojov, speve pastierskych piesní, rozprávaní bačových príhod a pri bačovskom kotlíku. V programe Pod hviezdami prežijete krásny podvečer s orchestrom Zlaté husle, sólistami umeleckého súboru Lúčnica a vzácnym hosťom programu hercom Marekom Ťapákom, podujatie bude moderovať Danica Jurčová. Ďalšie zaujímavé podujatie Festival pod Sidorovom sa uskutoční 17.7.2016 vo Vlkolínci. Tešiť sa môžete na vystúpenie folklórnych súborov a ochutnávky jedál. Po veľkom úspechu a po roku opäť pomôžeme nádejnej mladuche i ženíchovi stav ich dievocký i mládenecký na stav manželský premeniť dňa 23.7.2016 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v programe Liptovská svadba. Stretnutie s históriou si budú môcť návštevníci vychutnať v programe Od Keltov po stredovek 30. júla 2016 v Archeoskanzene Liptovská Mara – Havránok. Nadšenci paličkovanej čipky si na svoje prídu 7.8.2016 v skanzene Pribylina, kde sa opätovne stretnú čipkárky z viacerých regiónov Slovenska v programe Čipkárska nedeľa. Koncertné podujatie z cyklu Ludrovský festival stredovekej kultúry si tohto roku môžu návštevníci pozrieť 13.8.2016 v Gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej. Stretnutie včelárov sa aj tento rok bude konať v skanzene Pribylina dňa 21.8.2016 pod názvom Včelárska nedeľa. V rámci podujatia môžete využiť poradenské služby odborníkov z oblasti včelárstva, prezrieť si prezentáciu včelárskych produktov a predaj pracovných pomôcok pre včelárov. Sériu letných programových nedieľ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline dopĺňajú aj Nedeľa rodákov, Liptovskí murári, Kováčska nedeľa a Tkáčska nedeľa.

Autor: Martina Vilčeková
Liptovské múzeum v Ružomberku
e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk
tel.: + 421 44 432 24 68