Kreatívne v múzeu

Dobrý deň,

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo pre všetkých záujemcov ďalšie zo série tvorivých stretnutí – v pondelok 16.1.2017 v obvyklom čase – od 9.00 hodiny. Témou tvorivej dielne bude tkanie na malých krosienkach a rámikoch.

Na poslednom stretnutí ,ktoré bolo v pondelok 9.1. 2017 sme pedigovali a zhotovovali krásne košíčky. Súčasťou bol aj zber ručných prác na výstavu Tvoriví seniori, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s Vami. Všetci ste srdečne vítaní.

Foto: z archívu LMR MpS – Novoročné pedigovanie – 9.1.2017


Mgr. Ľubica Drusková
kultúrno-výchovný pracovník
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: kultura.lmr@gmail.com
www.liptovskemuzeum.sk

CLOSE
CLOSE