Kreatívne v múzeu – Veľkonočné dekorácie, 10. 4. 2017

Pozývame Vás do Liptovského múzea v Ružomberku na tradičnú tvorivú dielňu pre verejnosť  z cyklu Kreatívne v múzeu – v pondelok 10. 4. 2017 od 9.00 hod.

Všetci záujemcovia, bez ohľadu na vek,  sú srdečne vítaní.

Mgr. Ľubica Drusková
kultúrno-výchovný pracovník
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail:  kultura.lmr@gmail.com
www.liptovskemuzeum.sk