Kreatívne v múzeu: Rúško + listové kvety 26.10. 2020 Live vysielanie

Milé dámy, milí žiaci,  pedagógovia a priatelia,

vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia pondelkové tvorivé dielne v Liptovskom múzeu sú dočasne zrušenétermín najbližšieho stretnutia zostáva zatiaľ otvorený.

Liptovské múzeum  sa v tejto zložitej situácii chce priblížiť ako školám , tak aj širokej verejnosti, preto pripravuje pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre ostatných záujemcov  živé vysielanie niektorých zaujímavých projektov a podujatí z oblasti histórie a zoológie,  z ktorých pár testovacích vysielaní sa už zrealizovalo.

Nakoĺko nám záleží, aby takmer 12 roko,trvajúce pravidelné pondelkové tvorivé dielne pre verejnost  pokračovali aj po ukončení pandémie a aby verejnosť s múzeom nestratila kontakt,  rozhodli sme sa Vám už druhý pondelok prihovoriť prostredníctvom testovacieho on line vysielania, ktoré môžete na živo sledovať cez facebook Liptovského múzea v pondelok 26.10.2020 od 10:00 do 10:45 hodiny.

 O pokračovaní tradičných a zaužívaných pondelkových kreatívnych podujatí či už verejných, alebo vo forme internetového prenosu vás budeme    informovať prostredníctvom médií,  mailov a web stránky Liptovského múzea.

Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na vás.