…krásna suknička z modrotlače…

Aj dnes 26.3.2019 sa tvorivej dielne v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok zúčastnili
23 žiaci  a 1 Mgr. zo Základnej školy J.D.Matejovie Liptovský Hrádok – 4. ročník .
Pokračovali sme v téme „Bábika z modrotlače“. Už pri príchode sme si všimli, že jedno
z dievčat má oblečenú krásnu sukničku z modrotlače. Veľmi nás to potešilo a pri otázke, či je
to zámer  pre dnešný deň – odpovedala  – áno. O to viac to povzbudilo, že deti sa na tieto
tvorivé aktivity  tešia  a ako vidno aj na tomto prípade sa  na to vo vlastnom záujme pripravujú. 

Fotogaléria je  priložená k nahliadnutiu.