Kováči v Liptove 2018

V nedeľu, 19. 8. 2018 sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline uskutočnilo sympózium venované kováčskemu remeslu. V areáli múzea sa stretlo niekoľko kováčskych majstrov, ktorí pred návštevníkmi prezentovali svoje umenie a zručnosti. Okrem ukážky kováčskych prác a techník, spoločne pre múzeum vytvorili kovanú tabuľu. Návštevníci si mohli vypočuť prednášky venované téme kováčstva od odborných pracovníkov múzea, ale aj samotných majstrov kováčov. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne. V podkroví objektu Vozárne bola sprístupnená výstava Kováči v Liptove, ktorá prezentuje profily súčasných kováčov a ich tvorbu. Výstava potrvá v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline do 31. 8. 2018, následne bude v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok od 7. 9. 2018 do 5. 10. 2018 a v Múzeu Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši od 12. 10. 2018 do 23. 11. 2018.

Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.