Keď zazvonia Vianoce 2017 Fotogaléria

Počas posledného predvianočného týždňa sme v Národopisnom múzeu privítali tri prvácke triedy zo ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku. Deti mali možnosť zúčastniť sa kultúrno-vzdelávacieho programu s názvom „Keď zazvonia Vianoce“. Odborná pracovníčka – etnologička, žiakom hravou a interaktívnou formou priblížila zvyky spojené s prestieraním štedrovečerného stola a deti sa tiež oboznámili s tradičnými plodinami, ktoré mali dôležité postavenie v kuchyni našich starých mám. Program zavŕšilo rozprávanie o vinšovaní v predvianočnom čase a spoločné spievanie koledy zo zatopenej obce Liptovská Mara. S prianím šťastných a požehnaných Vianoc sme sa rozlúčili i s posledným tohtoročným programom.