Nositelia tradícií Kalendár pre rok 2017 Liptovské muzeum Ružomberok