Kalendár Liptovského múzea opäť medzi najkrajšími kalendármi Slovenska

Aj tento rok sa Liptovskému múzeu v Ružomberku podarilo odniesť si ocenenie z prestížnej celoslovenskej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska, keď v kategórii regionálnych nástenných viaclistových kalendárov získalo 3. miesto. Slávnostné vyhodnotenie 25. ročníka súťaže spojené s vernisážou výstavy sa uskutočnilo 6. apríla 2017 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Ocenený kalendár Nositelia tradícií je dielom trojlístka autorov – Liptovského múzea v Ružomberku, fotografa Ivana Kenéza a grafického štúdia REPROservis v Liptovskom Mikuláši. Jeho zámerom bolo predstaviť tucet liptovských ľudových výrobcov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú tradičné zručnosti a umenie našich predkov. Tvorcovia tak ideovo nadviazali na minuloročný reprezentatívny kalendár Liptovského múzea Žijeme tradíciami, ktorý sa taktiež ocitol v spoločnosti najkrajších kalendárov Slovenska – v rovnakej kategórii ho porota ocenila 2. miestom.

Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska od roku 1992 vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Odborná porota pod vedením prof. Jaroslava Uhela aj tento rok hodnotila invenciu, výtvarné, grafické i polygrafické stvárnenie nominovaných kalendárov. V 10 kategóriách ocenila celkovo tri desiatky kalendárov a udelila tri osobitné ocenenia.

Najkrajšie tohtoročné slovenské kalendáre sú do 5. mája 2017 vystavené v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici a následne sa vyberú na výstavnú púť po celom Slovensku.