Jarný program Liptovského múzea pre základné aj materské školy

Liptovské múzeum v Ružomberku predstavuje jarný plán školskej pedagogickej činnosti, ktorý je v platnosti do 30. júna 2023. Riaditelia škôl či učitelia si môžu pre svojich žiakov vybrať spomedzi 22 aktuálne ponúkaných školských programov.

Pre školy, ktoré majú záujem o školskú pedagogickú činnosť v Ružomberku sú ponúkané programy: Zvieratá v lese, Život v stredoveku, O pokladoch spod Likavy a nie len o nich, Od praveku po Keltov, Múzeum ako ho nepoznáme, Život na dedine, Keď slnko zapadlo, Podoby papiera, Naša obec, Šaty robia človeka a Za bránami múzea (s pevne stanoveným termínom 18.5.2023).

Pre záujemcov o programy v Liptovskom Mikuláši (Múzeum Čierny orol) sú k dispozícií programy: Poslovia jari, Mackovanie, Načo nám je múzeum.

Pre Liptovský Hrádok (Národopisné múzeum) je to: Jarná prechádzka za históriou (v spolupráci s MAS Horný Liptov), Od Juraja po Jána, Načo nám je múzeum a Život na salaši.

V Múzeu liptovskej dediny Pribylina sú ponúkané programy: V kúdelnej izbe…príbeh vlákna, Ja som malý remeselník, Jar v lese, Jar v sade.

Školský program Baníckym chodníčkom Liptovské múzeum ponúka v Múzeu baníctva a hutníctva Maša – Liptovský Hrádok a v Baníckom dome Vyšná Boca.

V prípade, že si pedagógovia z dostupných programov vyberú, mali by kontaktovať muzeálnych pedagógov na nasledujúcich kontaktoch:

Ružomberok – lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk alebo 044/432 24 68

Liptovský Mikuláš, Pribylina, Liptovský Hrádok – lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk alebo telefonicky na 044/522 24 85

Múzeum baníctva a hutníctva Maša a Banícky dom Vyšná Boca – martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk alebo telefonicky 044/522 24 85. 

 

 

Mgr. Viktor Mydlo

Marketingový manažér Liptovského múzea