Jánošíkove zbojstvá v skanzene v Pribyline

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo dňa 22.7.2012 programové podujatie – V tej liptovskej stolici – Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval.

Pre prípravu tohto programu sme čerpali z ľudových povestí a údajov zapísaných v dokumente Fassio Janossikina, v ktorom sú zachytené výpovede Juraja Jánošíka počas jeho výsluchu súdnymi hodnostármi Liptovskej stolice v marci 1713. Vyplýva z nich, že Jánošík sa s niekoľkými prestávkami, dlhší čas opakovane zdržiaval na území Liptova – v období od jari do neskorej jesene roku 1712. Prvou, jednoznačne preukázateľnou akciou Jánošikovej zbojníckej družiny na území Liptova je prepad manželky cisárskeho dôstojníka Richarda Schardona v lete 1712 medzi Východnou a Važcom. Zbojníci obrali bohatú šľachtičnú o všetku batožinu – prevážne textilnú výbavu a cennosti, čo sa im napokon stalo osudným, keďže Liptovská stolica musela poškodenej zaplatiť značné odškodné a mala eminentný záujem na dolapení Jánošíka.

Tento príbeh samozrejme nechýbal v scénickom programe, ktorý sme pripravili pre našich návštevníkov, doplnili sme ho aj príbehom o Jánošíkovej kolkárni (povráva sa, že Jánošik trestal zemanov, tak, že si z nich urobil živé kolky).

Zaujímavosťou bola aj originálna pôvodná Janošíková čiapka, ktorú múzeum starostlivo opatruje vo svojich zbierkach už sto rokov.

Pri tvorbe programu by sme sa nezaobišli bez spolupráce s folklórnym súborom Liptov, ktorého členovia ukázali návštevníkom rôzne zbojnícke tance a spolupracovali aj ako herci v scénickom programe. Nezabudli sme ani na malých návštevníkov, ktorých sme zabavili zbojníckymi súťažami a hľadaním Jánošíkovho pokladu. Šikovní zbojníci si urobili vlastné zbojnícke bunkoše.