TS – Uctime si starobu 2018

Názov podujatia :      Uctime si starobu             
Usporiadateľ:             Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :     október 2018
Miesto konania:        Liptovské múzeum v Ružomberku

 Liptovské múzeum  v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja) aj v tomto roku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo pre seniorov a pre klientov centier sociálnych služieb  podujatie Uctime si starobu, ktorého súčasťou je prehliadka Medzinárodného salóna fotografií FOTOFORUM 2018 a expozícií LMR so sprievodným výkladom, ako aj tvorivá dielňa zameraná na jemnú motoriku zúčastnených, ktorú si záujemcovia  môžu  vopred  dohodnúť podľa aktuálnej ponuky.

Vstupné na podujatie je 0,50€/os a je potrebné sa naň vopred objednať.

Všetci sú srdečne vítaní.

Nakoľko mnohí klienti centier sociálnych služieb sa zo zdravotných alebo iných dôvodov  do múzea nedostanú, ponúkame im možnosť absolvovať tvorivú dielňu, prípadne – podľa záujmu – aj rozprávanie o Liptovskom múzeu a jeho expozíciách s multimediálnou prezentáciou priamo v ich domácom prostredí – a to nie len v októbri, ale na objednávku,  kedykoľvek počas roka.