Fotogaléria: POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

Dňa 6. októbra 2013 jesenným slnkom zaliate Múzeu liptovskej dediny v Pribyline privítalo návštevníkov programu Poďakovanie za úrodu. Dožinková slávnosť poľnohospodárov Liptova bola plná hudby, spevu a tancov v podaní FS z Važca a Východnej. Najlepší poľnohospodári boli za svoju prácu ocenení v rámci súťaže vyhlásenej Liptovskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V jednotlivých gazdovských dvoroch si návštevník mohol pozrieť ukážky domáckych jesenných prác, či ochutnať z jedál pripravených zo „švábky“, kapusty i ovocia. V popoludňajších hodinách sa konali evanjelické služby Božie. Súčasť programu tvorili sprievodné podujatia: rozorávanie poľa, výstava poľnohospodárskej techniky, výstava náradia používaného v minulosti pri pečení chleba ako i výstava pekárenských výrobkov Včela LIPPEK spojená s ochutnávkou.

Za zdarný priebeh podujatia patrí poďakovanie našim spoluorganizátorom Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, poľnohospodárskym družstvám z Važca, Východnej, Spolchovu Východná, Roľníckemu družstvu Pribylina, Včela Lippek k.s. Liptovský Mikuláš a SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]