foto z VP+ TD Plstenie – 4.10.2018

Vo štvrtok 4.10.2018 navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja)  žiaci zo ZŠ v Liptovských Sliačoch. Vo vzdelávacom  programe Šaty robia človeka sa najskôr oboznámili s krojmi v národopisnej expozícii a vypracovali si krátky pracovný list, potom v praktickej časti na tvorivej dielni si vyskúšali česanie ovčej vlny,  z ktorej si pomocou špeciálnej ihly na plstenie vyrobili malé srdiečko.

Deťom sa podujatie veľmi páčilo a každý si odniesol malý darček pre svoju starkú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  

Foto: z archívu LMR