Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v roku 2022 podporil tieto projekty Liptovského múzea:

Zruční aj pekní – umenie zdobenia tradičného ľudového odevu 

Hlavným výstupom projektu je realizácia výstavy o ľudovom odievaní, ktorá bude pripravená v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a neskôr nainštalovaná v objekte Liptovského múzea v Ružomberku.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 500,- €

Keď slnko zapadlo 

Hlavným výstupom projektu je realizácia výstavy o činnostiach a prácach, ktoré sa v minulosti realizovali po západe slnka. Výstava bude pripravená v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a neskôr nainštalovaná v objekte Liptovského múzea v Ružomberku.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 500,- €

Sokol vs. Orol – podobní a predsa rozdielni 

Hlavným výstupom projektu je realizácia výstavy o telovýchovných jednotách Sokol a Orol, ktoré boli v minulom storočí veľmi aktívne aj na Liptove. Výstava bude pripravená vo výstavnej sále Liptovského múzea v Ružomberku a neskôr nainštalovaná v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 000,- €

Kto býval na Rohačke pred Keltmi 

Cieľom projektu je spracovanie a vyhodnotenie nálezov archeologického výskumu a následne vytvorenie výstavy Kto býval na Rohačke pred Keltmi, ktorá bude informovať návštevníkov Liptovského múzea a širokú verejnosť o výsledkoch dlhodobého archeologického výskumu Liptovského múzea na území Liptova.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 500,- €

Nová stála expozícia Príroda Liptova

Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského múzea v Ružomberku venovanej prírode Liptova. V tejto prvej fáze A je našim zámerom a hlavnou projektovou aktivitou získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 5 000,- € 

Reštaurovanie obrazu Pieta (Snímanie z kríža)

Zámerom projektu je reštaurovanie diela – oltárnej olejomaľby so sakrálnym motívom. Cieľom reštaurovania bude konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Proces reštaurátorskej realizácie bude uskutočnený použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov. Výsledkom reštaurátorského zásahu bude rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako aj estetického výrazu a možnosť prezentácie v priestoroch expozície Liptovského múzea v Ružomberku, čo doteraz nebolo možné v dôsledku výraznej degradácie diela.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 000,- €

Reštaurovanie historickej zástavy Liptovskej stolice z roku 1742

Zámerom projektu je reštaurovanie diela – vzácnej historickej zástavy Liptovskej stolice. Cieľom reštaurovania je záchrana diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Proces reštaurátorskej realizácie bude uskutočnený použitím vhodných reštaurátorských technológií, jednak pre reštaurovanie textilných častí zástavy ako aj maľby na historickej zástave. Výsledkom reštaurátorského zásahu bude rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako aj estetického výrazu a možnosť prezentácie v priestoroch expozície Liptovského múzea v Ružomberku, čo doteraz nebolo možné v dôsledku výraznej degradácie diela.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 000,- €

Reštaurovanie obrazu Portrét dámy v hermelínovom plášti

Zámerom projektu je reštaurovanie diela – olejomaľby Portrét dámy v hermelínovom plášti. Cieľom reštaurovania bude konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Proces reštaurátorskej realizácie bude uskutočnený použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov. Výsledkom reštaurátorského zásahu bude rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako aj estetického výrazu a možnosť prezentácie v priestoroch expozície Liptovského múzea v Ružomberku, čo doteraz nebolo možné v dôsledku výraznej degradácie diela.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 000,- €

Akvizícia literatúry pre knižnicu Liptovského múzea

Cieľom projektu je nákup kníh pre knižnicu Liptovského múzea, aby mali návštevníci múzea možnosť štúdia aj novších kníh vydaných s podporou FPU.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 1 300,- €


Fond na podporu umenia v roku 2021 podporil tieto projekty Liptovského múzea:

Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia

Hlavným výstupom projektu je realizácia výstavy s názvom  Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia. Na výstave bude prezentovaných viac ako stovka umeleckých diel obrazov (olejomaľby, grafiky, grafické listy, fotografie) a plastiky zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 000,- € 

Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského múzea v Ružomberku venovanej stredovekým a novovekým dejinám Liptova. V tejto prvej fáze A je našim zámerom a hlavnou projektovou aktivitou získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 7 000,- € 

Reštaurovanie obrazu s motívom Ukrižovania

Zámerom projektu je reštaurovanie diela – oltárnej olejomaľby so sakrálnym motívom ukrižovania od neznámeho umelca (pravdepodobne však od Františka Miroboha Belopotockého) z 50. rokov 19. storočia. Cieľom reštaurovania bude konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Proces reštaurátorskej realizácie bude uskutočnený použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov. Výsledkom reštaurátorského zásahu bude rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako aj estetického výrazu a možnosť prezentácie v priestoroch expozície Liptovského múzea v Ružomberku, čo doteraz nebolo v dôsledku výraznej degradácie diela možné.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 000,- € 

Mladušské čepce z Východnej

Cieľom projektu je reštaurovanie štyroch kusov mladušských čepcov (od slova mladucha) z obce Východná. Ide o jedinečné a vzácne odevné súčasti krojového odevu horného Liptova. V živote slobodných dievčat a neviest plnili špecifickú úlohu a dnes sú už takmer v zabudnutí. Pre naplnenie cieľa je potrebné vyčistenie predmetov – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov, doplnenie chýbajúcich častí materiálu na dienku vhodnou alternatívou a rekonštrukcia kvetinového vzoru na dienku. Posledným krokom je celkové vytvarovanie predmetov. Reštaurovaním predmetov bude zabezpečená ich fyzická stabilita a navrátená pôvodná umeleckohistorická hodnota.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 200,- € 

Liptovské múzeum – vybavenie konzervátorského pracoviska

Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne vybavenie konzervátorského pracoviska, potrebné ku kvalitne odvedeným konzervátorským zásahom a reštaurátorským prácam, realizovaným vo vlastnej réžii múzea. Ide o doplnenie technologického vybavenia a zlepšenie podmienok pre konzervátorskú činnosť a tým zvýšenie kvality ochrany zbierkového fondu.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 5 500,- € 

Liptovské múzeum – vybavenie depozitárov

Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne vybavenie depozitárnych priestorov, a to zakúpením kompatibilných regálových systémov s nastaviteľnými policovým plochami s rôznou hĺbkou a pre uloženie fondov archiválií, historického textilu a textilu ľudového odievania horizontálne zásuvkové tzv. výkresové  skrine a skrine so závesným systémom. Správnym uložením zbierok sa zachová ich dobrý technický stav a umožní sa neustála obmena expozícií vystavením nových pokladov z útrob depozitárov, aby mali návštevníci múzea vždy nové a zaujímavé pohľady na históriu nášho národa.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 000,- €


Fond na podporu umenia v roku 2020 podporil tri projekty Liptovského múzea:

 Umenie a umelci Liptova v dlhom storočí

 Zámerom projektu je zrealizovať výstavu s názvom Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí, kde budú vystavené zbierkové predmety (obrazy, grafiky, plastiky) so sakrálnou a profánnou tematikou. Dominujú predovšetkým obdivuhodné náboženské výjavy od Františka Miroboha Belopotockého, Petra Michala Bohúňa či Jozefa Hanulu. Svetskú tematiku zastupujú predovšetkým meštiacke a šľachtické portréty, ale aj diela s motívom tatranskej krajiny. V tomto smere je unikátnym obraz Petra Michala Bohúňa Krajina spod Tatier. V rámci projektu bude vydaný aj odborný katalóg umeleckých diel s rovnomenným názvom. Garantom projektu je Mgr. Rastislav Molda, PhD. historik a kurátor umelckohistorických zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. Realizácia výstavy je naplánovaná na 09-10/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 000,- €.

Odkaz na tlačovú správu projektu: tu

Tlačiarenská čerň v Liptovskom Ružomberku

 Zámerom projektu je usporiadať výstavu, ktorá komplexne predstaví pestrú produkciu ružomberských tlačiarov a vydavateľov od vzniku prvej tlačiarne v roku 1884 až do ich zoštátnenia v roku 1948. Realizácia výstavy je naplánovaná na 11-12/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 500,- €.

Odkaz na tlačovú správu projektu: tu

Reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Löwenberga

Cieľom projektu je reštaurovanie diela – olejomaľby s obrazom Jána Jakuba Löwenberga. Obraz sa v zbierkach Liptovského múzea nachádza od založenia múzea, od roku 1912. Ide o jedinečný barokový portrét sliezskeho grófa, generála cisárskeho vojska a tajného radcu Jozefa I. Habsburského a Karola III. Habsburského. Realizácia projektu je naplánovaná na 08/2020-05/2021.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 7 500,- €.


Odborné ošetrenie zbierkových fondov v Liptovskom múzeu formou plynovania

Fond na podporu umenia schválil a podporil projekt odborného ošetrenia zbierkových predmetov formou plynovania. Ide o dezinsekciu – likvidáciu škodlivého hmyzu všetkého druhu použitím plynu (lietajúci a lezúci hmyz – mole, roztoče, ostatný drevokazný hmyz) z priestorov všetkých expozícií a v depozitárnych objektoch v správe Liptovského múzea v Ružomberku. Projekt je zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. Realizácia projektu je naplánovaná na mesiac október 2019.

Dotácia vo výške 4 500,- EUR


Sídelná budova Liptovského múzea v Ružomberku má novú expozíciu archeológie. Verejnosti je predstavená najstaršia história novým, moderným a pútavým spôsobom.
„Expozícia archeológie bola súčasťou expozícii Liptovského múzea v Ružomberku od založenia múzea. Bolo pre nás logické ukázať úspešne realizované muzeálne archeologické výskumy a zbery. Pôvodná expozícia v hlavnej budove múzea bola už veľmi zastaralá a rozhodli sme sa ju inovovať,“ vysvetlil PhDr. Martin Krupa, riaditeľ  Liptovského múzea.

Expozícia praveku sa rozkladá na ploche takmer sto metrov štvorcových a múzejníci na nej pracujú tri roky. Ľudia sa majú na čo tešiť.
„Veríme, že veľmi príťažlivé pre návštevníkov budú rekonštrukcie odevov a doplnkov pôvodných obyvateľov Liptova. Novinkou sú aj digitálne pohľady na niektoré náleziská, kam sa bežný návštevník nedostane a pohľady na rekonštruované nálezové situácie,“ doplnila archeologička Simona Sliacka, autorka scenára novej expozície.

Takto spracovali napríklad mohylové pohrebisko objavené počas výstavby diaľnice D1 v blízkosti Ivachnovej. „Rovnako chceme ukázať nálezy, ktoré boli uložené v depozitároch, ale i novoobjavené nálezy z posledných výskumov a prieskumov na Rohačke i pod Rohačkou, z Mnícha, Kvačian, Turíka, Vlách, Laziska, Liptovského Trnovca a Ivachnovej.“

Texty expozície vznikli v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Katedrou archeológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Múzejníci ešte čakajú na nálezy z územia Liptova z Pamiatkového úradu SR, ktoré tam boli deponované zo starších i novších archeologických výskumov.
Projekt pod názvom Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Liptovské múzeum v Ružomberku má vo svojom zbierkovom fonde vyše 200 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú uložené v mnohých objektoch múzea v liptovskom regióne. V septembri 2018 sa podarilo v rámci projektu schváleného Fondom na podporu umenia zrealizovať výmenu strešnej krytiny na objekte Kalvárska č. 8 v Ružomberku. 100 m² hrdzavej strešnej krytiny na sedlovej streche sa vymenilo za nový poplastovaný hliníkový plech farby andezitu. V rámci projektu sa tiež zrealizovala rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému, ktorý je už funkčný a vďaka novej streche do depozitárov netečie.

Projekt pod názvom Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Strecha pred a po výmene krytiny

 

 

 

 

 

 

 

 


Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov viaceré kultúrno – vzdelávacie podujatia a projekty, ktoré realizuje Liptovské múzeum v Ružomberku.

Realizáciou projektu Kováči v Liptove chce Liptovské múzeum predstaviť tvorbu súčasných kováčov širokej verejnosti. Prostredníctvom etnologického výskumu súčasných podôb kováčskeho remesla v Liptove sa zameriava na podmienky, osobnú motiváciu, očakávania či problémy, tak ako ich vidia samotní kováči.  Výsledkom tejto etapy výskumu je výstava Kováči v Liptove, ktorá prezentuje jednotlivých kováčskych majstrov ,  menovite Martin Moravčík, Peter Hanula, Rastislav Halička, Igor Astafiev a Peter Trvalec.  Zároveň výstava ponúka ukážku trojrozmerných predmetov, umelecké diela a remeselne spracované predmety zo súčasnej tvorby kováčov,“ priblížila Barbora Šumská praktickú realizáciu projektu.  Výstavu dopĺňajú aj zbierkové predmety z fondu Liptovského múzea v Ružomberku a Národopisného múzea Liptovský Hrádok, vďaka ktorým mohli návštevníci zistiť, s akými nástrojmi kováči narábali v minulosti. Výstavu si môžu záujemcovia ešte stále pozrieť v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.
Ďalším z projektov je „Modrobiely svet“, ktorý približuje našim obyvateľom a návštevníkom múzea tradičnú výrobu pravej modrotlače a možnosti jej použitia v minulosti aj v súčasnosti v odevnom priemysle.
Ružomberčania si mohli všimnúť aj výmenu starej a hrdzavej strešnej krytiny na objekte múzea na Kalvárskej ulici, tento projekt s názvom „Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea“ opäť podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Taktiež  sa môžu tešiť na otvorenie novej archeologickej expozície „Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú“, ktorá bude otvorená v hlavnej budove v sídle múzea pre budúcu turistickú sezónu. Okrem poskytnutia poznania základného časového vývoja archeologických kultúr na Liptove, expozícia návštevníkom umožní zážitkové poznanie (dotknúť sa, vyskúšať, porovnať rôzne materiály, výrobné techniky) a  tiež poskytne vhodné obrazové zázemie pre realizáciu tematických workshopov a kurzov pre školy i laickú verejnosť.

Tvorivé dielne Kováči v Liptove v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Nová strešná krytina na Kalvárskej č. 8 v Ružomberku


Rok 2017

Fond na podporu umenia podporil projekty:
Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pristúpilo v roku 2017 k vytvoreniu novej expozície najstarších dejín Liptova, expozície archeológie. V priestoroch hlavnej budovy múzea v Ružomberku  sa s podporou verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja začala realizácia prvej etapy novej expozície. Nová expozícia ponúkne návštevníkovi možnosť doslova dotknúť sa minulosti vlastnými rukami, vzhliadnuť najvýznamnejšie archeologické lokality a nálezy či  porovnať odevy pravekých obyvateľov Liptova.

Múzeum vystaví aj v posledných rokoch získané nálezy zo záchranných výskumov trasy plánovanej diaľnice D1. Rovnako verejnosti po prvý krát predstaví aj nálezy získané počas vlastného výskumu na vedecké a dokumentačné účely zo sídliska a hradiska na Rohačke.

V prvej etape prípravy novej expozície bol postavený výstavný systém, zakúpené veľkopriestorové bezpečnostné vitríny a zrealizovaná rekonštrukcia šiestich pravekých a včasnodejinných odevov.

 

Vybudovanie prvej etapy archeologickej  expozície v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia vo výške 15 000,- EUR.

Festival pod Sidorovom 2017

Hlavným cieľom projektu bola podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z tradičnej, ale aj súčasnej klenotnice hudby.

Dotácia vo výške 3 000,- EUR

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2017

 Projekt priblížil stredovekú hudbu, ale aj spôsob života nielen milovníkom hudby
a nadšencov stredovekého spôsobu života, ale aj bežným návštevníkom, obyvateľom regiónu. Ďalej projekt obohatil kultúrnu ponuku Liptovského múzea v Ružomberku, zatraktívnil a spopularizoval aj jedinečnú NKP gotický kostol v Ludrovej. Sakrálna pamiatka s atraktívnym architektonickým riešením interiéru, jedinečnými nástennými maľbami, celkovou magickou atmosférou a vynikajúcou akustikou gotického priestoru vytvára predpoklady pre spojenie atribútov času, priestoru a interpretov.

Dotácia vo výške 5 000,- EUR

Ochrana zbierkových predmetov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline formou plynovania

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov formou plynovania – dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu (lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz) umiestených v stálych expozíciach a depozitárnych objektoch nachádzajúcich sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Projekt bol zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie.

Dotácia vo výške 2 500,- EUR


Fond na podporu umenia  pre rok 2016

Reštaurovanie,oprava osobného vozňa Ba/u6 12/89 – zbierkový fond Povážskej lesnej železnice“

Zámerom projektu je pokračovať v sprístupnení statickej expozície historických koľajových vozidiel bývalej Povážskej lesnej železničky, ktorá premávala v období od konca 1. svetovej vojny do roku 1972 z Liptovského Hrádku dolinou Čierneho Váhu. Pôvodné depo bolo premiestnené do areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline, aby sa zachránilo pred devastáciou a rozkrádaním. Cieľom projektu je záchrana jedinečného

Dotácia  vo výške 10 000,00 €

 

„Konzervácia a obnova krytého koča – 96502 zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku“

Projekt je  zameraný na  záchranu koča, ktorý  dokumentuje fortieľ starých  majstrov a   prepravu osôb v minulosti  , uvedenie do funkčného stavu  a následnú prezentáciu v statickej expozícii ako aj  praktické využitie zbierky  pri  programoch.

 

Dotácia  vo výške 8500,00 €

 

Ochrana zbierkových predmetov z fondu Liptovského múzea v Ružomberku formou plynovania“

Projekt je zameraný na odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov formou plynovania – Dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu/ lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz  vo vybraných  expozíciach a depozitoch Liptovského múzea

Dotácia  vo výške 1500,00 €

 

Archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš a odborná konferencia“

 

Cieľom  projektu je archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš.

Ďalej konferencia Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku  a  vydanie zborníka z konferencie

 

Na konferencii  odzneli príspevky archeológov z múzeí stredného Slovenska, Krajských pamiatkových úradov SR, Archeologického ústavu SAV a súkromných spoločností. Konferencia bola organizovaná spolu s  Gemersko-malohonstkým múzeom v Rimavskej Sobote, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Kysuckým múzeom v Čadci.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia koženej sedacej súpravy z pozostalosti Andreja Hlinku.“

Cieľom projektu je dobudovanie jedinečnej expozície ružomberského rodáka a významnej slovenskej historickej osobnosti – uchovať vzácne kultúrne dedičstvo a aj jeho prostredníctvom prezentovať je životnú filozofiu, dielo a odkaz pre súčasné a ďalšie generácie, odbornú a laickú verejnosť.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia maľovaného salaša od autorky Márie Hrabinskej pre ovčiarsku expozíciu “

Cieľom projektu je doplnenie tvorby významnej slovenskej rezbárky v ovčiarskej expozícii  a prostredníctvom jej diela a odkazu prezentovať tvorivú životnú filozofiu, dielo pre súčasné a ďalšie generácie.Projekt podporuje  aj ľudovú tvorivosť u laickej a odbornej verejnosti. Byť pozitívnym a inšpiratívnym príkladom pre mladú generáciu.

Dotácia  vo výške 1200,00 €

 

Skvalitnenie ochrany v zbierkových predmetov v expozičných a depozitárnych priestoroch v správe Liptovského múzea v Ružomberku “

Výstupom projektu je zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok – zníženie vlhkosti vo vybraných depozitárnych a

expozičných priestoroch a odborné uloženie hnuteľného kultúrneho dedičstva v správe múzea s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu zbierkových predmetov.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

 

„Skvalitnenie ochrany zbierok v galérii sakrálneho umenia Liptova“

Projekt je zameraný na záchranu jedinečného kultúrneho dedičstva v zbierkovom fonde LMR. Vzhľadom na to, že sakrálna

expozícia sa nachádza v podkrovných priestoroch múzea sú veľké výkyvy teplôt v zimnom a letnom období . Aby bola

zabezpečená náležitá ochrana zbierkových predmetov prezentovaných dlhodobo v spomenutej expozícii, a to predovšetkým

optimálne a stabilné klimatické podmienky pre vystavené polychromované drevorezby, tabuľové maľby a olejomaľby, je

potrebné zaobstarať do týchto priestorov klimatizačnú jednotku  z dvoch separátnych komponentov – odvlhčovača a zvlhčovača vzduchu .

Dotácia  vo výške 2000,00 €

 

Skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary“ zaregistrovanú pod č. 16-630-04313

Zámerom projektu je skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej

veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary , kde sa nachádza expozícia Liptovská Mara – 1000 rokov histórie Liptova.

Hlavnou projektovou aktivitou bude zhotovenie a zabudovanie kovanej mreže , ktoré budú chrániť vstup do veže a zároveň

umožnia návštevníkovi nahliadnuť do expozície

Dotácia  vo výške 3000,00 €

 

Festival pod  Sidorovom.

Hlavným cieľom projekt je podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného

kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z

tradičnej ale aj súčasnej klenotnice hudby. Hlavné projektové aktivity festivalu : komponované tanečno – hudobné pásmo ,

prezentácia , folkovej hudby, remeselný dvor edukačno-kultúrny produkt. Tretí ročník festivalu – Festival pod Sidorovom 2016 sa konal v pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolnci . ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Dotácia  vo výške 4500,00 €

 

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2016,

Zámerom projektu je prezentácia stredovekej a ranonovovekej kultúry  formou _

  • koncertno – recitálového bloku stredovekej hudby , poézie , tanca  a animácie zo  stredovekého života v  kostole Všetkých svätých v Ludrovej

 

  • koncertný a recitálový blok ranonovovekej hudby , poézie , tanca a animovaný blok venovaný historickému odkazu Juraja Thurza

 

Cieľom projektu je uchovávanie stredovekej kultúry a prezentácia hudobných, vokálnych ,tanečných a animačných aktivít subjektov .

Dotácia  vo výške 4000,00 €