Fond na podporu umenia

                                   

Fond na podporu umenia v roku 2021 podporil tieto projekty Liptovského múzea:

Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia

Hlavným výstupom projektu je realizácia výstavy s názvom  Umenie a umelci Liptova v prvej polovici 20. storočia. Na výstave bude prezentovaných viac ako stovka umeleckých diel obrazov (olejomaľby, grafiky, grafické listy, fotografie) a plastiky zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 000,- €

 

Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského múzea v Ružomberku venovanej stredovekým a novovekým dejinám Liptova. V tejto prvej fáze A je našim zámerom a hlavnou projektovou aktivitou získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 7 000,- €

 

Reštaurovanie obrazu s motívom Ukrižovania

Zámerom projektu je reštaurovanie diela – oltárnej olejomaľby so sakrálnym motívom ukrižovania od neznámeho umelca (pravdepodobne však od Františka Miroboha Belopotockého) z 50. rokov 19. storočia. Cieľom reštaurovania bude konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Proces reštaurátorskej realizácie bude uskutočnený použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov. Výsledkom reštaurátorského zásahu bude rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako aj estetického výrazu a možnosť prezentácie v priestoroch expozície Liptovského múzea v Ružomberku, čo doteraz nebolo v dôsledku výraznej degradácie diela možné.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 000,- €

 

Mladušské čepce z Východnej

Cieľom projektu je reštaurovanie štyroch kusov mladušských čepcov (od slova mladucha) z obce Východná. Ide o jedinečné a vzácne odevné súčasti krojového odevu horného Liptova. V živote slobodných dievčat a neviest plnili špecifickú úlohu a dnes sú už takmer v zabudnutí. Pre naplnenie cieľa je potrebné vyčistenie predmetov – odstránenie viazaných a neviazaných depozitov, zafixovanie uvoľnených poškodených a zdeformovaných ozdobných prvkov, doplnenie chýbajúcich častí materiálu na dienku vhodnou alternatívou a rekonštrukcia kvetinového vzoru na dienku. Posledným krokom je celkové vytvarovanie predmetov. Reštaurovaním predmetov bude zabezpečená ich fyzická stabilita a navrátená pôvodná umeleckohistorická hodnota.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 2 200,- €

 

Liptovské múzeum – vybavenie konzervátorského pracoviska

Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne vybavenie konzervátorského pracoviska, potrebné ku kvalitne odvedeným konzervátorským zásahom a reštaurátorským prácam, realizovaným vo vlastnej réžii múzea. Ide o doplnenie technologického vybavenia a zlepšenie podmienok pre konzervátorskú činnosť a tým zvýšenie kvality ochrany zbierkového fondu.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 5 500,- €

 

Liptovské múzeum – vybavenie depozitárov

Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne vybavenie depozitárnych priestorov, a to zakúpením kompatibilných regálových systémov s nastaviteľnými policovým plochami s rôznou hĺbkou a pre uloženie fondov archiválií, historického textilu a textilu ľudového odievania horizontálne zásuvkové tzv. výkresové  skrine a skrine so závesným systémom. Správnym uložením zbierok sa zachová ich dobrý technický stav a umožní sa neustála obmena expozícií vystavením nových pokladov z útrob depozitárov, aby mali návštevníci múzea vždy nové a zaujímavé pohľady na históriu nášho národa.  

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 000,- €


Fond na podporu umenia v roku 2020 podporil tri projekty Liptovského múzea:

 Umenie a umelci Liptova v dlhom storočí

 Zámerom projektu je zrealizovať výstavu s názvom Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí, kde budú vystavené zbierkové predmety (obrazy, grafiky, plastiky) so sakrálnou a profánnou tematikou. Dominujú predovšetkým obdivuhodné náboženské výjavy od Františka Miroboha Belopotockého, Petra Michala Bohúňa či Jozefa Hanulu. Svetskú tematiku zastupujú predovšetkým meštiacke a šľachtické portréty, ale aj diela s motívom tatranskej krajiny. V tomto smere je unikátnym obraz Petra Michala Bohúňa Krajina spod Tatier. V rámci projektu bude vydaný aj odborný katalóg umeleckých diel s rovnomenným názvom. Garantom projektu je Mgr. Rastislav Molda, PhD. historik a kurátor umelckohistorických zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. Realizácia výstavy je naplánovaná na 09-10/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 000,- €.

Odkaz na tlačovú správu projektu: tu

Tlačiarenská čerň v Liptovskom Ružomberku

 Zámerom projektu je usporiadať výstavu, ktorá komplexne predstaví pestrú produkciu ružomberských tlačiarov a vydavateľov od vzniku prvej tlačiarne v roku 1884 až do ich zoštátnenia v roku 1948. Realizácia výstavy je naplánovaná na 11-12/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 500,- €.

Odkaz na tlačovú správu projektu: tu

Reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Löwenberga

Cieľom projektu je reštaurovanie diela – olejomaľby s obrazom Jána Jakuba Löwenberga. Obraz sa v zbierkach Liptovského múzea nachádza od založenia múzea, od roku 1912. Ide o jedinečný barokový portrét sliezskeho grófa, generála cisárskeho vojska a tajného radcu Jozefa I. Habsburského a Karola III. Habsburského. Realizácia projektu je naplánovaná na 08/2020-05/2021.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 7 500,- €.


Odborné ošetrenie zbierkových fondov v Liptovskom múzeu formou plynovania

Fond na podporu umenia schválil a podporil projekt odborného ošetrenia zbierkových predmetov formou plynovania. Ide o dezinsekciu – likvidáciu škodlivého hmyzu všetkého druhu použitím plynu (lietajúci a lezúci hmyz – mole, roztoče, ostatný drevokazný hmyz) z priestorov všetkých expozícií a v depozitárnych objektoch v správe Liptovského múzea v Ružomberku. Projekt je zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. Realizácia projektu je naplánovaná na mesiac október 2019.

Dotácia vo výške 4 500,- EUR

 


Sídelná budova Liptovského múzea v Ružomberku má novú expozíciu archeológie. Verejnosti je predstavená najstaršia história novým, moderným a pútavým spôsobom.
„Expozícia archeológie bola súčasťou expozícii Liptovského múzea v Ružomberku od založenia múzea. Bolo pre nás logické ukázať úspešne realizované muzeálne archeologické výskumy a zbery. Pôvodná expozícia v hlavnej budove múzea bola už veľmi zastaralá a rozhodli sme sa ju inovovať,“ vysvetlil PhDr. Martin Krupa, riaditeľ  Liptovského múzea.

Expozícia praveku sa rozkladá na ploche takmer sto metrov štvorcových a múzejníci na nej pracujú tri roky. Ľudia sa majú na čo tešiť.
„Veríme, že veľmi príťažlivé pre návštevníkov budú rekonštrukcie odevov a doplnkov pôvodných obyvateľov Liptova. Novinkou sú aj digitálne pohľady na niektoré náleziská, kam sa bežný návštevník nedostane a pohľady na rekonštruované nálezové situácie,“ doplnila archeologička Simona Sliacka, autorka scenára novej expozície.

Takto spracovali napríklad mohylové pohrebisko objavené počas výstavby diaľnice D1 v blízkosti Ivachnovej. „Rovnako chceme ukázať nálezy, ktoré boli uložené v depozitároch, ale i novoobjavené nálezy z posledných výskumov a prieskumov na Rohačke i pod Rohačkou, z Mnícha, Kvačian, Turíka, Vlách, Laziska, Liptovského Trnovca a Ivachnovej.“

Texty expozície vznikli v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Katedrou archeológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Múzejníci ešte čakajú na nálezy z územia Liptova z Pamiatkového úradu SR, ktoré tam boli deponované zo starších i novších archeologických výskumov.
Projekt pod názvom Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Liptovské múzeum v Ružomberku má vo svojom zbierkovom fonde vyše 200 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú uložené v mnohých objektoch múzea v liptovskom regióne. V septembri 2018 sa podarilo v rámci projektu schváleného Fondom na podporu umenia zrealizovať výmenu strešnej krytiny na objekte Kalvárska č. 8 v Ružomberku. 100 m² hrdzavej strešnej krytiny na sedlovej streche sa vymenilo za nový poplastovaný hliníkový plech farby andezitu. V rámci projektu sa tiež zrealizovala rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému, ktorý je už funkčný a vďaka novej streche do depozitárov netečie.

Projekt pod názvom Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Strecha pred a po výmene krytiny

 

 

 

 

 

 

 

 


Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov viaceré kultúrno – vzdelávacie podujatia a projekty, ktoré realizuje Liptovské múzeum v Ružomberku.

Realizáciou projektu Kováči v Liptove chce Liptovské múzeum predstaviť tvorbu súčasných kováčov širokej verejnosti. Prostredníctvom etnologického výskumu súčasných podôb kováčskeho remesla v Liptove sa zameriava na podmienky, osobnú motiváciu, očakávania či problémy, tak ako ich vidia samotní kováči.  Výsledkom tejto etapy výskumu je výstava Kováči v Liptove, ktorá prezentuje jednotlivých kováčskych majstrov ,  menovite Martin Moravčík, Peter Hanula, Rastislav Halička, Igor Astafiev a Peter Trvalec.  Zároveň výstava ponúka ukážku trojrozmerných predmetov, umelecké diela a remeselne spracované predmety zo súčasnej tvorby kováčov,“ priblížila Barbora Šumská praktickú realizáciu projektu.  Výstavu dopĺňajú aj zbierkové predmety z fondu Liptovského múzea v Ružomberku a Národopisného múzea Liptovský Hrádok, vďaka ktorým mohli návštevníci zistiť, s akými nástrojmi kováči narábali v minulosti. Výstavu si môžu záujemcovia ešte stále pozrieť v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.
Ďalším z projektov je „Modrobiely svet“, ktorý približuje našim obyvateľom a návštevníkom múzea tradičnú výrobu pravej modrotlače a možnosti jej použitia v minulosti aj v súčasnosti v odevnom priemysle.
Ružomberčania si mohli všimnúť aj výmenu starej a hrdzavej strešnej krytiny na objekte múzea na Kalvárskej ulici, tento projekt s názvom „Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea“ opäť podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Taktiež  sa môžu tešiť na otvorenie novej archeologickej expozície „Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú“, ktorá bude otvorená v hlavnej budove v sídle múzea pre budúcu turistickú sezónu. Okrem poskytnutia poznania základného časového vývoja archeologických kultúr na Liptove, expozícia návštevníkom umožní zážitkové poznanie (dotknúť sa, vyskúšať, porovnať rôzne materiály, výrobné techniky) a  tiež poskytne vhodné obrazové zázemie pre realizáciu tematických workshopov a kurzov pre školy i laickú verejnosť.

Tvorivé dielne Kováči v Liptove v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Nová strešná krytina na Kalvárskej č. 8 v Ružomberku

 

 


Rok 2017


Fond na podporu umenia podporil projekty:
Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pristúpilo v roku 2017 k vytvoreniu novej expozície najstarších dejín Liptova, expozície archeológie. V priestoroch hlavnej budovy múzea v Ružomberku  sa s podporou verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja začala realizácia prvej etapy novej expozície. Nová expozícia ponúkne návštevníkovi možnosť doslova dotknúť sa minulosti vlastnými rukami, vzhliadnuť najvýznamnejšie archeologické lokality a nálezy či  porovnať odevy pravekých obyvateľov Liptova.

Múzeum vystaví aj v posledných rokoch získané nálezy zo záchranných výskumov trasy plánovanej diaľnice D1. Rovnako verejnosti po prvý krát predstaví aj nálezy získané počas vlastného výskumu na vedecké a dokumentačné účely zo sídliska a hradiska na Rohačke.

V prvej etape prípravy novej expozície bol postavený výstavný systém, zakúpené veľkopriestorové bezpečnostné vitríny a zrealizovaná rekonštrukcia šiestich pravekých a včasnodejinných odevov.

 

Vybudovanie prvej etapy archeologickej  expozície v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia vo výške 15 000,- EUR.

Festival pod Sidorovom 2017

Hlavným cieľom projektu bola podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z tradičnej, ale aj súčasnej klenotnice hudby.

Dotácia vo výške 3 000,- EUR

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2017

 Projekt priblížil stredovekú hudbu, ale aj spôsob života nielen milovníkom hudby
a nadšencov stredovekého spôsobu života, ale aj bežným návštevníkom, obyvateľom regiónu. Ďalej projekt obohatil kultúrnu ponuku Liptovského múzea v Ružomberku, zatraktívnil a spopularizoval aj jedinečnú NKP gotický kostol v Ludrovej. Sakrálna pamiatka s atraktívnym architektonickým riešením interiéru, jedinečnými nástennými maľbami, celkovou magickou atmosférou a vynikajúcou akustikou gotického priestoru vytvára predpoklady pre spojenie atribútov času, priestoru a interpretov.

Dotácia vo výške 5 000,- EUR

Ochrana zbierkových predmetov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline formou plynovania

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov formou plynovania - dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu (lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz) umiestených v stálych expozíciach a depozitárnych objektoch nachádzajúcich sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Projekt bol zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie.

Dotácia vo výške 2 500,- EUR

 

 

 

 

 

Fond na podporu umenia  pre rok 2016

Reštaurovanie,oprava osobného vozňa Ba/u6 12/89 - zbierkový fond Povážskej lesnej železnice“

Zámerom projektu je pokračovať v sprístupnení statickej expozície historických koľajových vozidiel bývalej Povážskej lesnej železničky, ktorá premávala v období od konca 1. svetovej vojny do roku 1972 z Liptovského Hrádku dolinou Čierneho Váhu. Pôvodné depo bolo premiestnené do areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline, aby sa zachránilo pred devastáciou a rozkrádaním. Cieľom projektu je záchrana jedinečného

Dotácia  vo výške 10 000,00 €

 

„Konzervácia a obnova krytého koča - 96502 zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku“

Projekt je  zameraný na  záchranu koča, ktorý  dokumentuje fortieľ starých  majstrov a   prepravu osôb v minulosti  , uvedenie do funkčného stavu  a následnú prezentáciu v statickej expozícii ako aj  praktické využitie zbierky  pri  programoch.

 

Dotácia  vo výške 8500,00 €

 

Ochrana zbierkových predmetov z fondu Liptovského múzea v Ružomberku formou plynovania“

Projekt je zameraný na odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov formou plynovania - Dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu/ lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz  vo vybraných  expozíciach a depozitoch Liptovského múzea

Dotácia  vo výške 1500,00 €

 

Archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš a odborná konferencia“

 

Cieľom  projektu je archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš.

Ďalej konferencia Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku  a  vydanie zborníka z konferencie

 

Na konferencii  odzneli príspevky archeológov z múzeí stredného Slovenska, Krajských pamiatkových úradov SR, Archeologického ústavu SAV a súkromných spoločností. Konferencia bola organizovaná spolu s  Gemersko-malohonstkým múzeom v Rimavskej Sobote, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Kysuckým múzeom v Čadci.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia koženej sedacej súpravy z pozostalosti Andreja Hlinku.“

Cieľom projektu je dobudovanie jedinečnej expozície ružomberského rodáka a významnej slovenskej historickej osobnosti - uchovať vzácne kultúrne dedičstvo a aj jeho prostredníctvom prezentovať je životnú filozofiu, dielo a odkaz pre súčasné a ďalšie generácie, odbornú a laickú verejnosť.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia maľovaného salaša od autorky Márie Hrabinskej pre ovčiarsku expozíciu “

Cieľom projektu je doplnenie tvorby významnej slovenskej rezbárky v ovčiarskej expozícii  a prostredníctvom jej diela a odkazu prezentovať tvorivú životnú filozofiu, dielo pre súčasné a ďalšie generácie.Projekt podporuje  aj ľudovú tvorivosť u laickej a odbornej verejnosti. Byť pozitívnym a inšpiratívnym príkladom pre mladú generáciu.

Dotácia  vo výške 1200,00 €

 

Skvalitnenie ochrany v zbierkových predmetov v expozičných a depozitárnych priestoroch v správe Liptovského múzea v Ružomberku “

Výstupom projektu je zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok – zníženie vlhkosti vo vybraných depozitárnych a

expozičných priestoroch a odborné uloženie hnuteľného kultúrneho dedičstva v správe múzea s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu zbierkových predmetov.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

 

„Skvalitnenie ochrany zbierok v galérii sakrálneho umenia Liptova“

Projekt je zameraný na záchranu jedinečného kultúrneho dedičstva v zbierkovom fonde LMR. Vzhľadom na to, že sakrálna

expozícia sa nachádza v podkrovných priestoroch múzea sú veľké výkyvy teplôt v zimnom a letnom období . Aby bola

zabezpečená náležitá ochrana zbierkových predmetov prezentovaných dlhodobo v spomenutej expozícii, a to predovšetkým

optimálne a stabilné klimatické podmienky pre vystavené polychromované drevorezby, tabuľové maľby a olejomaľby, je

potrebné zaobstarať do týchto priestorov klimatizačnú jednotku  z dvoch separátnych komponentov – odvlhčovača a zvlhčovača vzduchu .

Dotácia  vo výške 2000,00 €

 

Skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary“ zaregistrovanú pod č. 16-630-04313

Zámerom projektu je skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej

veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary , kde sa nachádza expozícia Liptovská Mara - 1000 rokov histórie Liptova.

Hlavnou projektovou aktivitou bude zhotovenie a zabudovanie kovanej mreže , ktoré budú chrániť vstup do veže a zároveň

umožnia návštevníkovi nahliadnuť do expozície

Dotácia  vo výške 3000,00 €

 

Festival pod  Sidorovom.

Hlavným cieľom projekt je podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného

kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z

tradičnej ale aj súčasnej klenotnice hudby. Hlavné projektové aktivity festivalu : komponované tanečno – hudobné pásmo ,

prezentácia , folkovej hudby, remeselný dvor edukačno-kultúrny produkt. Tretí ročník festivalu - Festival pod Sidorovom 2016 sa konal v pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolnci . ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Dotácia  vo výške 4500,00 €

 

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2016,

Zámerom projektu je prezentácia stredovekej a ranonovovekej kultúry  formou _

  • koncertno – recitálového bloku stredovekej hudby , poézie , tanca  a animácie zo  stredovekého života v  kostole Všetkých svätých v Ludrovej

 

  • koncertný a recitálový blok ranonovovekej hudby , poézie , tanca a animovaný blok venovaný historickému odkazu Juraja Thurza

 

Cieľom projektu je uchovávanie stredovekej kultúry a prezentácia hudobných, vokálnych ,tanečných a animačných aktivít subjektov .

Dotácia  vo výške 4000,00 €