Fašiangy, plesy, bály, karnevaly…

sa stali hlavnou témou vzdelávacieho programu, ktorý ponúklo Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku pre žiakov základných škôl. Ako prví prišli do múzea fašiangovať prváčikovia zo základnej školy  Hradná. Po prezentácii o fašiangoch a krátkych záznamoch z najznámejšieho európskeho karnevalu v Benátkach sa deti presunuli do výstavných priestorov. Uprostred meštianskych fašiangovníkov, za tónov Straussových valčíkov, si deti mohli nielen poobzerať, ale aj vyskúšať karnevalové kostýmy, ochutnať fašiangové pampúšiky. Deti odchádzali usmiate a spokojné. Ďalšie očakávame v „posledný fašiang“ – pondelok a utorok. Tešíme sa na nich.