Podcast Liptovského múzea

Lov vlkov v milosti a dnes na Liptove

25.12.2022, 15:05

Zmienky o love vlkov na Liptove siahajú do dávnej minulosti. Keďže vlk páchal veľké škody na majetku, ľudia sa museli pred ním brániť. V súčasnosti je však vlk zákonom chránené zviera. V ktorých lokalitách Liptova bol najväčší výskyt vlkov? Kto a akými spôsobmi vlky lovil? V ktorých lokalitách Liptova bol najväčší výskyt vlkov? Akú odmenu získali lovci za vlčiu kožušinu? Ako je vlk vnímaný v súčasnosti? Čítať viac...

Vypočujte si nový diel podcastu Liptovského múzea – Výroba bronzových mečov: rozhovor so Simonou Sliackou a Petrom Kocúrom

30.11.2022, 22:24

Odborní pracovníci v múzeu v rámci práce so zbierkovým fondom prezentujú zbierkové predmety pre návštevníkov prostredníctvom dočasných výstav a stálych expozícií. Napriek tomu, že zbierkový fond Liptovského múzea je nesmierne bohatý, pristupujeme k výrobe historických replík pre výstavné účely a múzejnú pedagogiku. O jednom z takýchto unikátnych projektov, výrobe bronzových mečov, sa dozviete viac v rozhovore s archeologičkou a kurátorkou Liptovského múzea Simonou Sliackou a nadšencom living history, výrobcom replík historickej výzbroje Čítať viac...

Vypočujte si nový diel podcastu Liptovského múzea

29.10.2022, 21:09

Myšlienka udržiavať živý kontakt s verejnosťou, pravidelne informovať o aktuálnom dianí v múzeu a zapájať do neho verejnosť žila v Liptovskom múzeu od jeho vzniku. Jej napĺňanie podmieňovali možnosti a okolnosti daného časového obdobia. V tejto časti Podcastu Liptovského múzea sa dozviete o spôsoboch informovania verejnosti a jeho činnostiach naprieč rokmi jeho existencie.          

Nová výstava pri príležitosti 110. výročia Liptovského múzea: rozhovor so zástupcom riaditeľa a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom

12.10.2022, 20:14

Podcast Liptovského múzea sa po letnej prestávke vracia s novou časťou. V rozhovore so zástupcom riaditeľa pre vedeckú a lektorskú činnosť a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom sa dozviete o najnovších výstavných aktivitách Liptovského múzea. Keďže múzeum oslavuje 110 rokov svojej existencie, pri tejto príležitosti pripravili zamestnanci v sídelnej budove v Ružomberku novú tematickú výstavu. Čo môžu návštevníci vidieť na výstave Čítať viac...

Rozhovor so zástupcom riaditeľa a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom: diela Petra Michala Bohúňa v zbierkach Liptovského múzea

04.07.2022, 22:37

VYPOČUJTE SI NOVÝ DIEL PODCASTU LIPTOVSKÉHO MÚZEA Rozhovor so zástupcom riaditeľa a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom: diela Petra Michala Bohúňa v zbierkach Liptovského múzea Podcast Liptovského múzea tento mesiac oslavuje prvé výročie. Novú sériu podcastu odštartujeme zaujímavým rozhovorom so zástupcom riaditeľa pre vedeckú a lektorskú činnosť a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom. Kto bol Peter Michal Bohúň? Ako bol spätý s Čítať viac...

Archívny výskum a Jánošíkovo väzenie

02.06.2022, 21:58

VYPOČUJTE SI NOVÝ DIEL PODCASTU LIPTOVSKÉHO MÚZEA Rozhovor s kurátorom Miroslavom Nemcom: archívny výskum a Jánošíkovo väzenie Úlohou múzejníkov je okrem práce so zbierkovými predmetmi aj archívny výskum. Takýto výskum vykonávajú odborní pracovníci múzea – kurátori. Získané informácie ďalej využívajú pri tvorbe výstav, alebo písaní odborných článkov. V tejto časti si predstavíme priebeh a výsledky archívnych výskumov Miroslava Nemca, ktorý hovorí aj Čítať viac...

Cesta Liptovského múzea za hranice regiónu

01.03.2022, 22:47

Rok 2022 je pre Liptovské múzeum výnimočný, pretože si pripomíname jeho 110. výročie existencie. Pri tejto príležitosti sa vrátime späť v čase a predstavíme vám niektoré zaujímavosti z jeho počiatkov. Napriek tomu, že Liptovské múzeum sa sústreďuje na dokumentáciu dejín, umenia a prírody jedného regiónu, jeho pôsobenie bolo od svojho vzniku známe aj za hranicami. Vypočujte si nový diel nášho Čítať viac...

Oživení zbojníci

20.01.2022, 22:52

Zbojníctvo sa stalo zaujímavou súčasťou našej kultúry. Predstava zbojníka býva často romantizovaná a stáva sa z neho hrdina. Akí ale naozaj boli zbojníci? Aký je rozdiel medzi zbojníkmi z povestí a historickými zbojníkmi? Ako žili a ako sa odievali? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v najnovšej časti podcastu Liptovského múzea. Okrem toho sa s príbehmi skutočných liptovských zbojníkov Čítať viac...

Lov medveďov na Liptove v minulosti a dnes

20.01.2022, 22:49

Lov medveďov na Liptove má dlhú tradíciu. Spočiatku bol medveď lovený pre získanie odmeny, neskôr kvôli strachu a v súčasnosti je to zákonom chránené zviera. Aký bol výskyt medveďa na Liptove? Kto a akými spôsobmi medvede lovil? Aké odmeny dostávali lovci medveďov v minulosti? Ako je medveď vnímaný v súčasnosti? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v šiestej časti Čítať viac...

Kniha Zámok Likava a jeho páni od Štefana Hýroša

20.01.2022, 22:45

Kniha Zámok Likava a jeho páni je najznámejším dielom liptovského národovca Štefana Nikolaja Hýroša. Ako toto dielo vzniklo? Čím je kniha jedinečná a prečo je zaujímavá aj pre súčasnosť? Nielen o knihe Zámok Likava a jeho páni, ale aj o živote samotného autora sa viac dozviete v našom piatom podcaste. Podcast si môžete vypočuť tu: