Služby

• lektorský výklad
• kultúrno-výchovné a vzdelávacie programy pre žiakov a skupiny návštevníkov
• tvorivé dielne
• besedy a prednášky
• predaj publikácií a suvenírov