Výstavy a podujatia

VÝSTAVY VO VÝSTAVNEJ SÁLE LMR NA ROK 2012

Dizajn 2012 – 12. 1. – 21. 2.
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí – 11. 3. – 29. 3.
Strom Ružomberok 2012- 5. 4. – 1. 5.
Výstava najlepších maturitných prác študentov ŠÚV Ružomberok – 16. 5. – 30. 5.
Vodopád krásy – Drôt a farby v rukách Remigie Biskupskej – 5. 6. – 28. 6.
Miroslav Bartoš – V mojej krajine (maľba, kresba, grafika, knihy) – 3. 7. – 30. 7.
Výstava členov Zväzu slovenských fotografov – 4. 8. – 30. 8.
Farebný svet múzea – 6. 9. – 25. 9.
Fotoforum Ružomberok 2012 – medzinárodný salón umeleckej fotografie – 28. 9. – 31. 10.
Klub textilných výtvarníkov Arttex – 6. 11. – 25. 11.
Príbeh múzea – 6. 12. – 11. 1. 2013

VÝSTAVY PREVZATÉ ZO SMOPaJ

Pavúkovce – opradené sieťami a poverami – 3. 1. – 30. 1.
Srnčia zver – 2. 2. – 28. 2.
Orol skalný – kráľ vtákov, vták kráľov – 2. 3. – 29. 3.
Jeleň, kráľ lesov – 3. 4. – 27. 4.
Čarovná moc rastlín – 3. 5. – 30. 5.
Zaujímavosti zo sveta blanokrídlovcov – včely, osy, mravce – 4. 6. – 30. 7.
Huby tajomné aj užitočné + Chceme žiť bez drog – 2. 8. – 14. 9.
Jaskyne drakov – 8. 10. – 2. 11.
Tajomstvá našich chrobákov – 6. 11. – 29. 11.
Zo života našich operencov – 4. 12. – 2. 1. 2013

VÝSTAVY PREVZATÉ – INÉ

Svet fantázie inými rukami – marec – august 2012
Amazing planet – 2. 6. – 8. 7.
Výstava Ronalda Reagana – 11. 7 .- 27. 9.

KULTÚRNE PODUJATIA LM RUŽOMBEROK

Ekologický deň v múzeu – 24. 4., 26. 4. 2012
Veľkonočné zvyky a tradície – 28. 3. 2012
Za bránami múzea – 18. 5. 2012
Múzeum deťom – 1. 6. 2012
Uctime si starobu – 15. – 19. 10. 2012
Vianočné zvyky a tradície – 12. 12. 2012
PREDNÁŠKY, BESEDY A VYUČOVACIE HODINY LM RUŽOMBEROK

Na objednávku pre žiakov ZŠ a študentov SŠ organizujeme prednášky a besedy spojené s premietaním diapozitívov, multimediálnou prezentáciou – podľa dohody na objednávku

1. Srnčia zver
2. Jeleň – kráľ lesov
3. Veľké šelmy
4. Malé šelmy
5. Zvieratá v lese
6. Hrabavce – lesné kury
7. Hrabavce – poľné kury
8. Po stopách našej zveri
9. Živočíchy
10. Lesy
11. Apríl – mesiac lesov
12. Pôvodné druhy drevín v regióne Liptov
13. Lesy – ich prirodzení ochrancovia a význam pre človeka
14. Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň
15. História mesta Ružomberok
16. Ružomberok a dolný Liptov vo svetle historických zaujímavostí a dobových povestí
17. Povstanie Františka II. Rákocziho a bitka na Švihrovej alebo „Na švihrovskej pláni… (ako kuruci s labancami pri Vavrišove roku Pána 1709-ho bojovali“
18. Hrad Likava – dejiny, príbehy, osobnosti
19. Vitajte v archeológii
20. Ako sa Kelti obliekali a prečo prišli na Havránok
21. Praveké osídlenie dolného Liptova
22. Hodina dejepisu – Pravek Liptova v expozícii – pre II. st. ZŠ a SŠ
23. Za bránou múzea
24. Fašiangy, Fašiangy – ľudové zvyky
25. Veľkonočný čas – ľudové zvyky
26. Advent – ľudové zvyky
27. Vianoce – ľudové zvyky
28. Remeslá a cechy
29. Drogy k životu nepotrebujeme
30. Za tajomstvami názvov ružomberských ulíc

Prednášky z cyklu „Osobnosti Liptova“ :

31. Ľudovít Šenšel – medzi ľuďmi, s ľuďmi pre ľudí
32. Osamelý bežec Ivan Laučík, známy – neznámy
33. Karol Salva – kníhtlačiar
34. Michal Miloslav Hodža – pozoruhodná osobnosť svojej doby

Vzdelávacie programy – z cyklu „Krok za krokom do histórie“

1. „Múzeum ako ho nepoznáme“
2. „Malí remeselníci – Remeslo má zlaté dno“
3. „Fašiangy, Fašiangy, Veľká noc príde …“
4. „Stretnutie s archeológom …“

TVORIVÉ DIELNE LM RUŽOMBEROK

Na objednávku pre MŠ,ZŠ a ostatných záujemcov organizujeme tvorivé dielne (kreslenie, modelovanie, práca s papierom, drevom, kožou, špagátom, drôtom, a tvorivá činnosť žiakov podľa vlastnej fantázie) – podľa dohody na objednávku

január -december

podľa aktuálnej ponuky
trvanie – 45 – 60 min.
objednať minimálne 4 – 5 dní vopred
Ekologické TD
Využitie odpadu – práca s odpadovým materiálom – plast, koža, papier, drôt, špagát, drevo, sklo, konzervové plechovky,…
Recyklované plechovky
Hrad pre likavského pána
Vlkolínec očami detí

Veselé TD
Fašiangové masky
Zahraj sa s nami
Veselé zvieratká
Červené jabĺčko s červíkom

TD z cyklu „Tradičné ľudové remeslá“
Drevené miniatúry – práca s drevom, kožou
Kožené darčeky – prívesky, záložky do knihy zdobené koženou aplikáciou, náramky, …
Šúpolienky, Krepulienky
Darčeky zdobené servítkovou technikou
Pletenie z papiera
Papierová pletená váza
Pletený kvet z papiera
Pletený košíček
Adventný venček
Fotorámik
Papierový tužkovník
Upletiem si vajíčko

Vzdelávacie – k výstavám SMOPaJ alebo prednáškam
Pavúky
Srnčia zver
Orol skalný
Jeleň
Medonosné rastliny
Blanokrídlovce
Motýle
Draci – v rozprávkach, povestiach.
Chrobáky