Podujatia

Archeologické múzeum v prírode na Havránku prezentuje širokej verejnosti atraktívnou formou výsledky jedného z najdlhšie trvajúcich výskumov v dejinách slovenskej archeológie. Archeologický prieskum sa začal na Havránku a v jeho okolí v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara. Pôvodné domáce obyvateľstvo osídlilo Havránok už v 4. storočí pred n.l. a splynutím s keltskými kmeňmi vytvorilo svojráznu púchovskú kultúru. Napriek viacerým zlomovým situáciám neprerušené osídlenie Havránku pretrvalo až do 2. storočia n.l. Počas výskumu bolo odkryté významné obchodné a produkčné centrum vtedajšej doby, ktoré pozostávalo z hradiska so svätyňou a šiestich osád nájdených v jeho okolí. Na lokalite boli objavené stopy po germánskych kolonistoch a neskôr aj prítomnosť Slovanov. Približne v 12. storočí bol na vrchole kopca postavený zemepanský drevený hrádok. V roku 1967 bol Havránok vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a v súčasnosti je v správe Liptovského múzea v Ružomberku.

Počas programového podujatia Keltské dni, ktoré organizuje Liptovské múzeum v Ružomberku v spolupráci so záujmovými združeniami a školami, Havránok ožije a návštevník sa vracia späť v čase do obdobia najväčšej slávy hradiska.