Banícky dom Vyšná Boca | Otváracie hodiny

 

OTVÁRACIE HODINY

 1.10. 2020 – 31.3. 2021  zatvorené

Prehliadka múzea mimo sezóny je možná na objednávku a je spoplatnená osobitnou zvýšenou taxou. Bližšie informácie sú zverejnené v priloženom cenníku na podstránkach jednotlivých expozícií.

správca objektu: +421 903 573 863 

Opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID – 19

Pri vstupe do múzea sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Maximálny počet návštevníkov v expozícií v jednom okamihu sú 3 osoby.

Návštevníci sa v interiéri múzea pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.) a dbajú na dodržiavanie minimálnej bezpečnej vzdialenosti 2 m medzi jednotlivými osobami.

.Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri múzea výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest a upozorniť ich na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov objektu.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.