Roľnícky dom a dvor Vlkolínec | Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny zverejnené na stránke:

https://www.vlkolinec.sk/informacie/otvaracie-hodiny/

Zmena otváracích hodín vyhradená.
Minimálny počet návštevníkov v ohlásenej skupine mimo návštevnej sezóny 10 osôb. Objednávka prehliadky minimálne tri dni vopred.